Všetky správy

Back

State Secretary Ružička Visits Lithuania

Štátny tajomník F. Ružička uskutočnil pracovnú návštevu Litvy

2.12.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Litva

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička uskutočnil dňa 2. decembra 2019 pracovné konzultácie v Litve.

Cieľom návštevy bolo podrobnejšie prediskutovať aktuálne európske témy. 

Rokovaniu s hlavnou zahraničnopolitickou poradkyňou prezidenta Astou Skaisgiryte dominovala príprava a očakávania od decembrovej Európskej rady, brexit a jednotný trh.

Osobitný dôraz partneri venovali stratégii uhlíkovej neutrality 2050 a spôsobu jej financovania, vrátane horizontálneho využitia prostriedkov Just Transition Fund.

Stretnutie s vice-ministrom Ministerstva zahraničných vecí Litvy Albinasom Zananavičiusom sa okrem tém decembrovej Európskej rady sústredilo aj na rozširovanie, strategickú komunikáciu a posilňovanie odolnosti spoločnosti proti dezinformačným kampaniam.

Štátny tajomník F. Ružička potvrdil, že „vzájomné slovensko-litovské vzťahy majú potenciál na ďalší rozvoj a to tak v oblasti politickej, ekonomickej, kultúrnej, ale aj mnohých ďalších. Naša spolupráca v európskych témach je veľmi aktívna a na mnohé témy máme rovnaké názory, ktoré spoločne ľahšie prezentujeme v Bruseli.“

Partneri sa tiež venovali aktuálnej téme klimatických zmien, pri ktorej štátny tajomník zdôraznil, že „Slovensko k téme aktívne pristupuje, čoho konkrétnym dôkazom je transformácia regiónu hornej Nitry.”

Slovensko sa pri plnení týchto cieľov usiluje o zachovanie technologickej neutrality, udržateľnosti a spravodlivého rozdelenia prostriedkov.

F. Ružičku prijal litovský minister zahraničných vecí Linas Linkevičius. Partneri prerokovali témy bezpečnostnej politiky, slovenského predsedníctva v OBSE a nadchádzajúceho ministerského stretnutia v Bratislave.

Slovensko je tiež jedným z garantov bezpečnosti pre Litvu i Pobaltie v rámci NATO.

Súčasťou pracovnej cesty bola preto aj návšteva Centra výnimočnosti energetickej bezpečnosti NATO a jednotky integračných síl Severoatlantickej aliancie, kde pôsobí aj príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky mjr. Štefan Devera.