Všetky správy

Back

State Secretary Parízek receives delegation from Republic of Indonesia

Štátny tajomník L. Parízek prijal delegáciu Indonézskej republiky

17.2.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Indonézia

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek dnes (17. februára) prijal delegáciu Indonézskej republiky vedenú generálnym riaditeľom sekcie amerických a európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí Indonézie Muhammadom Anshorom.

 

Partneri pozitívne zhodnotili úroveň priateľských vzťahov a rastúcu intenzitu bilaterálnych kontaktov, ktorá sa premieta do prehlbujúcich sa politických, obchodno-ekonomických a kultúrnych vzťahov. Súčasne vyjadrili vôľu vzájomnú spoluprácu naďalej rozvíjať vo všetkých oblastiach spoločného záujmu a obzvlášť rozšíriť vzájomnú obchodnú výmenu.

 

L. Parízek na stretnutí odovzdal pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka pre ministerku zahraničných vecí Indonézie Retno Marsudiovú na oficiálnu návštevu Slovenska.

 

Partneri zdôraznili ochotu a pripravenosť rozvíjať spoluprácu aj v rámci medzinárodných organizácií a ocenili prínos činnosti honorárnych konzulátov SR v Indonézii pre rozvoj turizmu, obchodu a investícií.

Štátny tajomník L. Parízek a generálny riaditeľ sekcie amerických a európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí Indonézie M. Anshor. Štátny tajomník L. Parízek a generálny riaditeľ sekcie amerických a európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí Indonézie M. Anshor. Štátny tajomník L. Parízek a generálny riaditeľ sekcie amerických a európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí Indonézie M. Anshor. Štátny tajomník L. Parízek a generálny riaditeľ sekcie amerických a európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí Indonézie M. Anshor.