Všetky správy

Back

State Secretary Parízek receives the incoming Ambassador of Ireland

Štátny tajomník L. Parízek prijal veľvyslankyňu Írska na nástupnej návšteve

18.10.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Írsko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (18. októbra) na nástupnej návšteve mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Írska v SR Hildegard Ó Riain.


Partneri prediskutovali široký okruh tém, počnúc bilaterálnymi vzťahmi, zintenzívnením ekonomickej spolupráce, zhodnotili priebeh rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a ich dopad na Írsko. Dotkli sa aj rozvojovej agendy a európskej spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany.


Prvoradou ambíciou pôsobenia veľvyslankyne na Slovensku bude presadenie výsledkov júlovej návštevy ministra zahraničných vecí a obchodu Írska, ako posilnenie dialógu na najvyššej politickej a expertnej úrovni a príprava obchodnej misie írskych podnikateľov.

 

Som pripravený podporiť každú iniciatívu prospešnú pre obe krajiny zo zameraním na konkrétny výsledok prehlbovania našich vzájomných vzťahov. Sprostredkovanie obchodných stretnutí môže byť jedným z nich v nasledujúcom roku,“ podčiarkol L. Parízek.

Prijatie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Írska v SR H. Ó Riain štátnym tajomníkom MZVaEZ SR L. Parízkom. Prijatie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Írska v SR H. Ó Riain štátnym tajomníkom MZVaEZ SR L. Parízkom.