Všetky správy

Back

State Secretary Parízek with Ambassador-Designate of Switzerland on fostering Slovak-Swiss relations

Štátny tajomník Lukáš Parízek s dezignovaným veľvyslancom Švajčiarska o posilnení slovensko-švajčiarskych vzťahov

26.7.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | Švajčiarsko

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (26. júla) dezignovaného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Alexandra Hoffeta pri príležitosti odovzdania kópií poverovacích listín. L. Parízek vyzdvihol úroveň a intenzitu bilaterálnych vzťahov v politickej i ekonomickej oblasti, kedy sa medzi oboma krajinami postupne rozvinul pravidelný politický dialóg na ministerskej úrovni a uskutočnili sa recipročné návštevy prezidentov oboch krajín spojené s účasťou podnikateľských misií. Z plánovaných aktivít sa partneri zmienili o nadchádzajúcich kontaktoch na ministerskej a parlamentnej úrovni i na úrovni V4. Partneri sa zhodli, že perspektívy vo vzájomnej spolupráci naďalej existujú v rozšírení ekonomickej spolupráce a tiež vo výmene skúseností v oblastiach vedy, výskumu, inovácií a duálneho vzdelávania. Predmetom rozhovoru bol aj aktuálny vývoj vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom. Štátny tajomník zdôraznil proaktívny prístup a otvorenosť k dialógu s kľúčovými partnermi v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe s cieľom dosiahnutia efektívnych výsledkov počas slovenského predsedníctva.