Všetky správy

Back

MZVEZ SR State Secretary František Ružička Speaks on Religious Freedom in Budapest

Štátny tajomník MZVEZ SR F. Ružička vystúpil v Budapešti k téme náboženskej slobody

27.11.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička vystúpil dnes (27. novembra 2019) v Budapešti na 2. medzinárodnej konferencii venovanej otázke náboženskej slobody a prenasledovaných kresťanov. V paneli s názvom Zmena paradigmy v zahraničnej politike poukázal na nespochybniteľnosť náboženskej slobody nielen ako základného ľudského práva a súčasti ľudskej dôstojnosti, ale aj ako piliera demokratických spoločností: „Naša generácia má stále v živej pamäti, o to viac v atmosfére osláv 30. výročia Nežnej revolúcie, obdobie absencie slobody. S touto dejinnou skúsenosťou a náležitou pozornosťou pristupuje aj k téme náboženskej slobody. Hoci je sloboda vierovyznania dnes globálne uznávaná ako univerzálna morálna a strategická hodnota, medzi deklarovanými záväzkami a jej rešpektom v praxi zostáva často priepasť.“ Slovensko upriamuje pozornosť na túto tému v rámci Rady OSN pre ľudské práva, ako aj predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Prenasledovaným kresťanom, podobne ako  ďalším náboženským skupinám v kritickej situácii, poskytuje SlovakAid praktickú podporu implementáciou humanitárnych projektov zameraných na zlepšenie ich situácie. 
 

Počas návštevy Budapešti štátny tajomník zároveň uskutočnil konzultácie s poradcom maďarského predsedu vlády pre vzťahy s Európskou úniou Péterom Gottfriedom. Partneri prediskutovali aktuálne otázky bilaterálnych vzťahov a viaceré elementy európskej agendy, s dôrazom na problematiku klímy, pokračujúce rokovania o Viacročnom finančnom rámci a prípravu Konferencie o budúcnosti Európy.