Všetky správy

Back

Ambassador of Republic of Yemen presented copies of his credentials to State Secretary Parízek

Veľvyslanec Jemenskej republiky odovzdal kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi L. Parízkovi

9.6.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Jemen

Dezignovaný veľvyslanec Jemenskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Haytham Abdulmonem Hassa Shoja’aadina odovzdal dnes (9. júna) kópie poverovacích listín do rúk štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka.
 
Partneri na stretnutí pozitívne zhodnotili priateľské bilaterálne vzťahy medzi krajinami a vyjadrili vôľu rozšíriť spoluprácu na politickej úrovni, predovšetkým v ekonomicko-hospodárskej oblasti. V rámci zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov si partneri vymenili názory na prebiehajúce konflikty na Blízkom Východe.
 
L. Parízek pripomenul veľmi kritickú humanitárnu a bezpečnostnú situáciu v krajine. Obaja partneri sa zhodli na tom, že medzinárodné spoločenstvo doposiaľ nevenovalo dostatočnú pozornosť konfliktu v Jemene. L. Parízek poprial jemenskému partnerovi veľa úspechov pri napĺňaní jeho diplomatickej misie.

Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek a dezignovaný veľvyslanec Jemenskej republiky v SR Haytham Abdulmonem Hassa Shoja’aadina. Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek a dezignovaný veľvyslanec Jemenskej republiky v SR Haytham Abdulmonem Hassa Shoja’aadina.