Všetky správy

Back

Video Conference of State Secretary Martin Klus with Alternate Foreign Affairs Minister of the Hellenic Republic Miltiadis Varvitsiotis

Videokonferencia štátneho tajomníka Martina Klusa s alternujúcim ministrom zahraničných vecí Helénskej republiky Miltiadisom Varvitsiotisom

25.6.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov

Alternujúci minister zahraničných vecí Helénskej republiky Miltiadis Varvitsiotis predstavil v stredu, 24. júna 2020, počas videokonferencie so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martinom Klusom priority gréckeho predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy. Ide o najstaršiu paneurópsku politickú organizáciu.

 

Štátny tajomník MZVEZ SR M. Klus v tejto súvislosti zdôraznil, že „Slovensko chce byť aktívnym členom Rady Európy a to najmä v tomto komplikovanom období. Z tohto dôvodu oceňujeme stanovené priority gréckeho predsedníctva, ktoré flexibilne reagujú na potrebu ochrany a dodržiavania ľudských práv a verejného zdravia počas aktuálnej pandémie ochorenia COVID-19.“

 

Grécky partner M. Varvitsiotis zároveň pozval vedenie rezortu diplomacie Slovenskej republiky na vrcholné zasadnutie Výboru ministrov Rady Európy, ktoré sa bude konať 4. novembra 2020 v Aténach. Podujatie sa uskutoční aj pri príležitosti 70. výročia vzniku Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý je najdôležitejšou medzinárodnou ľudskoprávnou zmluvou na európskom kontinente.

 

Partneri sa počas rozhovoru venovali aj vzťahom s Tureckom a otázke migrácie. Zhodli sa na tom, že „aktivity Turecka v Stredozemnom mori a udalosti zo začiatku tohto roka súvisiace s pohybom utečencov neprispievajú k pozitívnemu vývoju situácie v regióne, práve naopak. Dôležité je preto vyjadrenie solidarity, vyslanie jednotného signálu zo strany Európskej únie.“