Všetky správy

Back

Statement of the Slovak Ministry of Foreign and European Affairs regarding the attempted cyberattack on OPCW

Vyhlásenie MZVaEZ SR k odhalenému kybernetickému útoku na OPCW

4.10.2018

Slovenská republika s vážnym znepokojením prijala informácie Holandska a Veľkej Británie o pokuse spravodajskej služby Ruskej federácie o kybernetický útok proti Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Útoky ohrozujúce integritu, fungovanie a ciele medzinárodných organizácií považuje SR za neakceptovateľné a rázne ich odsudzuje. Obzvlášť znepokojivá je skutočnosť, že útok sa mal uskutočniť v čase, kedy OPCW pracovala na vyhodnocovaní informácií v súvislosti s prípadom Skripaľ.

 

OPCW je jednou z kľúčových medzinárodných platforiem na hľadanie riešení zložitých problémov, v ktorých aj Ruská federácia chce zohrávať významnú úlohu. Ohrozovanie medzinárodného poriadku založeného na vláde práva a inštitúciách, ktoré sme spoločne dlhodobo budovali, je v protiklade so záujmom o plnohodnotný dialóg. Dôveryhodnosť Moskvy ako partnera a prispievateľa k spoločným riešeniam a bezpečnosti bude záležať od krokov, ktoré v reakcii na posledné zistenia zvolí.