Všetky správy

Back

Statement of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic on the 25th Anniversary of Signing the Slovak-Hungarian Basic Treaty

Vyhlásenie MZVEZ SR k 25. výročiu podpisu slovensko - maďarskej základnej zmluvy

19.3.2020 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Dňa 19. marca 1995, v predvečer Konferencie o Pakte stability v Európe, podpísali v Paríži predseda vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar a predseda vlády Maďarskej republiky Gyula Horn Zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou  republikou a Maďarskom.  

 

Dnes, keď si pripomíname 25. výročie jej podpisu, môžeme konštatovať, že zmluva podporila rozvoj vzájomne výhodnej  spolupráce vo všetkých oblastiach, rešpektujúc princípy medzinárodného práva. Otvorila cestu obom štátom do Európskej únie a NATO a vytvorila komplexný rámec na riešenie vzťahových otázok, vrátane otázok súvisiacich so zachovaním kultúrnej a jazykovej identity príslušníkov národnostných menšín. Zároveň vzájomne potvrdila územnú integritu, ako aj nemennosť a neporušiteľnosť spoločných štátnych hraníc.

 

Podpis tejto zmluvy bol jedným z najdôležitejších zahraničnopolitických aktov Slovenskej republiky krátko po jej vzniku. Stabilizoval a v pozitívnom smere orientoval rozvoj vzťahov s historicky a kultúrne blízkym susedným štátom a národom.

 

Slovenská republika má naďalej záujem na pokračovaní rozumnej pragmatickej politiky vo vzťahu k Maďarsku v duchu dobrého susedstva a spolupráce v prospech občanov oboch štátov.