Všetky správy

Back

Excellent Slovak-Czech Relations represent for both Countries new Opportunities for Diplomacy in a Global Context

Vynikajúce slovensko-české vzťahy predstavujú pre obe krajiny nové možnosti diplomacie v celosvetovom kontexte

13.3.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Predsedníctvo Slovenska v OBSE | Česko

Pracovná cesta štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízka do Českej republiky posúva možnosti oboch krajín v bezpečnostnej spolupráci aj ekonomickej diplomacii.

 

V prvý deň oficiálnej návštevy (12. marca 2019) zastupoval L. Parízek rezort diplomacie na stretnutiach vysokých predstaviteľov krajín V4 a na oslavách 20. výročia vstupu krajín do Severoatlantickej aliancie. S ministrom obrany SR Petrom Gajdošom sa počas neformálneho rokovania sústredili na aktuálne otázky medzinárodnej  bezpečnostnej a obrannej spolupráce.

 

Prijatie L. Parízka u ministra zahraničných vecí ČR Tomáša Petříčka v druhý deň (13. marca 2019) potvrdilo výnimočne vysoký štandard obojstranných vzťahov a pokračovalo v rezorte pracovnými stretnutiami.

 

Rokovania s námestníkom rezortu diplomacie Martinom Tlapom sa opierali o úspešnú spoluprácu v oblasti ekonomickej diplomacie. „Máme spoločnú históriu a historicky silný obchod, sú však novodobé trendy, na ktoré treba reflektovať a preto je vhodné uskutočňovať vzájomnú výmenu skúseností s českou stranou“, zdôraznil L. Parízek. Predmetom rokovania boli aj možnosti ďalšieho prehlbovania  vzájomnej spolupráce.

 

Spoločné projekty rozvojovej pomoci na dvojstrannej úrovni aj v zoskupení V4 sú atraktívnymi pre verejné inštitúcie aj pre podnikateľský sektor v zabezpečovaní základných potrieb pre obyvateľov, energetických riešeniach či informačných technológií.

 

Ťažiskom rokovania s námestníkom rezortu diplomacie pre riadenie sekcie bezpečnostnej a multilaterálnej Martinom Povejšilom boli aktivity predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), s osobitným dôrazom na riešenie krízy na Ukrajine. Obaja partneri diskutovali o finančnej budúcnosti OBSE, kde príspevkové škály predstavujú jednu z kľúčových úloh Slovenska v organizácii. V medzinárodnej spolupráci kladú obe krajiny dôraz na efektívny multilateralizmus a spoločný boj proti terorizmu.

 

L. Parízek sa v Prahe stretol s predstaviteľmi slovenských krajanských spolkov a združení v ČR, kde vysoko ocenil aktivity na podporu slovenského jazyka, tradícií a kultúrneho dedičstva. „V Českej republike študuje a pracuje najvyšší počet Slovákov v zahraničí. Krajanské aktivity v treťom tísícročí majú nové formáty a komunikačné kanály. Verím však, že nás aj ďalej bude spájať spolupatričnosť a podpora Slovenska.

S ocenenými osobnosťami, ktoré sa zaslúžili o vstup krajín V4 do NATO S ocenenými osobnosťami, ktoré sa zaslúžili o vstup krajín V4 do NATO Štátny tajomník Lukáš Parízek, minister obrany SR Peter Gajdoš, minister zahraničných vecí ČR Tomáš Petříček, český minister obrany Lubomir Metnar, štátny tajomník MInisterstva obrany Maďarska István Szabó a poľský minister obrany Mariusz Blaczczak Štátny tajomník Lukáš Parízek, minister obrany SR Peter Gajdoš, minister zahraničných vecí ČR Tomáš Petříček, český minister obrany Lubomir Metnar, štátny tajomník MInisterstva obrany Maďarska István Szabó a poľský minister obrany Mariusz Blaczczak Prijatie L. Parízka u ministra zahraničných vecí ČR Tomáša Petříčka Prijatie L. Parízka u ministra zahraničných vecí ČR Tomáša Petříčka
Pracovný obed s námestníkom českého ministra zahraničných vecí Martinm Povejšilom Pracovný obed s námestníkom českého ministra zahraničných vecí Martinm Povejšilom Rokovanie s Martinom Tlapom, námestníkom českého ministra zahraničných vecí. Rokovanie s Martinom Tlapom, námestníkom českého ministra zahraničných vecí.