Vyhlásenia a stanoviská

 • ikonka suboru
  25.03.2017
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Taliansko

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR víta podpísanie Rímskej deklarácie pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv, ktorým lídri 27 členských štátov potvrdili záujem pokračovať v spolupráci pri budovaní bezpečnejšej, odolnejšej a ekonomicky silnejšej Európskej únie poskytujúcej ešte viac prínosov a istôt pre svojich občanov.
 • 23.03.2017
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Spojené kráľovstvo

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyjadruje svoje rozhorčenie nad zbabelým útokom, ktorý sa 22. marca odohral v srdci Londýna, v blízkosti britského parlamentu, a pri ktorom boli zranené desiatky ľudí. Odsudzujeme všetky násilné činy, ktorých cieľom je zastrašenie verejnosti. Teroristické útoky svojou hanebnou podstatou popierajú všetky hodnoty civilizovanej spoločnosti a úctu k ľudskému životu.
 • 27.02.2017
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Spolkovou republikou Nemecko a Českou a Slovenskou federatívnou republikou z 27. februára 1992 bola zmluvou medzi pokojne znovuzjednoteným Nemeckom a Československom, ktoré sa rozdelilo mierovou cestou o necelý rok neskôr. Oba procesy, mierové zjednotenie jedného a nenásilné rozdelenie druhého štátu, boli umožnené vďaka pevnému ukotveniu v európskej bezpečnostnej architektúre a jej perspektívam.
 • 13.02.2017
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Kórejská ľudovodemokratická republika

  Slovenská republika vyjadruje vážne znepokojenie nad skúškou balistickej rakety, ktorú 12. februára tohto roku uskutočnila Kórejská ľudovodemokratická republika. Tento provokatívny čin je nielen opakovaným porušením rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, ale ohrozuje regionálnu stabilitu, medzinárodný mier a globálnu bezpečnosť.
 • 20.12.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Nemecko

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s hlbokým zármutkom prijalo správu o teroristickom útoku v Berlíne. Ide o chladnokrvný, barbarský čin, ktorý zneužil jeden z najvýznamnejších sviatkov v roku, aby spôsobil smrť a utrpenie mnohým nevinným ľuďom. Terorizmus je zlo, voči ktorému sa musíme všetci pevne zomknúť. Vyjadrujeme v mene ministerstva i v mene slovenských občanov úprimnú sústrasť rodinám obetí, aj celému nemeckému ľudu. Slovenská republika je od začiatku členom svetovej koalície proti terorizmu. Aj z pozície predsedníckej krajiny v Rade EÚ jednoznačne odsudzujeme všetky podoby a formy terorizmu a sme odhodlaní naďalej podporovať konkrétne opatrenia a nástroje v boji proti tejto globálnej hrozbe.
 • 15.12.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Bratislava (15.decembra) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR doručilo Zahraničnému výboru NR SR dokumenty a odpovede k otázkam jeho členov, ktoré vyplynuli z poslaneckého prieskumu uskutočneného na MZVaEZ 1.decembra.
 • 09.12.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Ľudské práva

  ​Medzinárodné spoločenstvo si každoročne pripomína Medzinárodný deň ľudských práv pri príležitosti prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením OSN 10. decembra 1948.
 • 25.11.2016
  | SR v medzinárodných organizáciách | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  My, ministri zahraničných vecí Rakúskej republiky, Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Českej republiky, Fínskej republiky, Francúzskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Talianskej republiky, Holandského kráľovstva, Nórskeho kráľovstva, Slovenskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Švédskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie sme hlboko znepokojení pokračujúcou eróziou na pravidlách založeného európskeho bezpečnostného poriadku. V našej časti sveta boli mier a stabilita vrátane mierového riešenia konfliktov po desaťročia garantované spoľahlivým poriadkom, pevne zakotveným na dobre etablovaných a nenegociovateľných zásadách medzinárodného práva ako územná celistvosť, zvrchovanosť, nedotknuteľnosť medzinárodných hraníc, právo na neutralitu, slobodná voľba aliancií a vlastná bezpečnostná politika, tak ako sú zakotvené v Helsinskom záverečnom akte a Parížskej charte.
 • 09.11.2016
  | Predsedníctvo SR v Rade EÚ | SR a EÚ | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
 • 23.10.2016
  | Slovensko a OSN | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Medzinárodné spoločenstvo si 24. októbra každoročne pripomína Deň OSN na počesť Charty OSN a jej vstupu do platnosti. Dnes má Charta OSN už 71 rokov a stále je pevným základným kameňom súčasných medzinárodných vzťahov.