Medzinárodnoprávna ochrana detí a mládeže v zahraničí

V prípadoch medzinárodnoprávnej ochrany detí a mládeže spolupracuje MZVaEZ SR a zastupiteľské úrady v zahraničí s príslušnými inštitúciami v Slovenskej republike a tiež v zahraničí. Ústredným orgánom pre riešenie otázok týkajúcich sa neoprávneného premiestnenia dieťaťa jedným z rodičov  do zahraničia, vymáhania výživného v cudzine, úpravy práva styku rodičov s dieťaťom po rozvode a podobne je Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže – www.cipc.sk

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-01-16 08:38:55.444 Dátum vytvorenia: Tue Jan 16 08:38:55 CET 2018