Výnimky z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR