Kam víza nepotrebujete

Na tejto stránke uvádzame zoznam krajín, kam občan Slovenskej republiky môže cestovať bez víz, s platným cestovným pasom. Odporúčame pozorne čítať poznámky v pravej časti tabuliek "Bezvízový styk jednostranný" a "Bezvízový styk s regulačnými opatreniami" aby ste sa ubezpečili, že sa poznámka vzťahuje na občanov Slovenskej republiky.

Pokiaľ Vami hľadaná krajina nie je uvedená v žiadnej z troch tabuliek, budete k jej návšteve potrebovať vízum. Pre bližšie informácie o podmienkach jeho udelenia odporúčame kontaktovať konzulárne oddelenie veľvyslanectva príslušného štátu, alebo vybrať v kapitole "Štáty sveta" konkrétnu krajinu a otvoriť položku "Vízové, konzulárne, turistické a iné užitočné informácie."

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie majú slovenskí občania rovnaké práva voľného pohybu a pobytu v rámci členských krajín EÚ ako občania ostatných členských štátov EÚ. To znamená, že sa môžu zdržiavať na území druhého členského štátu Európskej únie po dobu 3 mesiace na základe platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade pobytu, ktorý presahuje 15 dní, môže členský štát vyžadovať od občana prihlásenie sa k pobytu.

Pokiaľ chce slovenský občan pobývať na území druhého členského štátu EÚ po dobu dlhšiu ako 3 mesiace musí požiadať resp. prihlásiť sa k prechodnému alebo trvalému pobytu v danom členskom štáte EÚ. V tomto prípade však musí splniť stanovené podmienky členského štátu (napr. finančné zabezpečenie po dobu pobytu, zamestnanie, iná ekonomická činnosť, zdravotné poistenie a pod.).

Dovoľujeme si poznamenať, že je možné odmietnuť vstup na územie členského štátu z dôvodu ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov.
 

UPOZORNENIE
Nižšie uvedené informácie majú výlučne informatívny charakter.
Tieto informácie odporúčame overovať aj na veľvyslanectve tej krajiny, do ktorej cestujete.
 
I. BEZVÍZOVÝ STYK OBOJSTRANNÝ - okrem štátov EÚ a EHS (všetky druhy pasov)
s uvedenou dobou maximálneho možného pobytu v krajine bez víza
Albánsko
90 dní (občania Albánska musia byť držiteľmi biometrických pasov)
Andorra
90 dní
Antigua a Barbuda
90 dní
Argentína
90 dní
Aruba
90dní
Bahamy
90 dní
Barbados
90 dní
Bosna a Hercegovina
90 dní (občania Bosny a Hercegoviny musia byť držiteľmi biometrických pasov)
Brazília
90 dní
Čierna Hora
90 dní (občania Čiernej Hory musia byť držiteľmi biometrických pasov)
Dominika
90 dní
Grenada
90 dní
Guatemala
90 dní
Holandské Antily
90 dní
Honduras
90 dní
Hongkong
90 dní
Chile
90 dní
Chorvátsko
90 dní (slovenskí občania: pri turistických cestách + hraničný prechod na občiansky preukaz)
Izrael
90 dní
Island
90 dní
Japonsko
90 dní
Kanada
Bez víz (od 15. marca 2016 odporúčaná, od jesene 2016 povinná elektronická cestovná autorizácia eTA pre občanov SR; občania Slovenskej republiky sa na území Kanady môžu zdržiavať po dobu 6 mesiacov od dátumu uvedeného na vstupnej pečiatke (o ich dlhšom pobyte rozhodnú príslušné kanadské orgány); občania Kanady sa na území Slovenskej republiky môžu zdržiavať bez víz po dobu 90 dní na turistické a obchodné účely

Kolumbia

90 dní
Kórejská republika (Južná Kórea)
90 dní
Kostarika
90 dní
Lichtenštajnsko
90 dní
Macao
90 dní
Macedónsko
90 dní (občania Macedónska musia byť držiteľmi biometrických pasov)
Malajzia
90 dní
Maurícius
90 dní
Mexiko
Pre občanov SR 180 dní za podmienok, že osoba nebude vykonávať zárobkovú činnosť (Maloleté osoby cestujúce samostatne alebo v sprievode dospelej osoby, ktorá nie je ich rodičom alebo poručníkom ustanoveným súdom, oficiálne splnomocnenie rodičov alebo poručníka, overené notárom alebo príslušnými orgánmi verejnej moci, preložené do španielskeho jazyka a s Apostilom. Toto splnomocnenie musí mať aj samostatne cestujúca dospelá osoba, ktorá bola zbavená svojprávnosti, pokiaľ necestuje so svojim poručníkom. Maloletí, ktorí cestujú do Mexika v sprievode jedného rodiča, musia mať pri sebe písomný súhlas s cestou od druhého rodiča overený notárom a preložený do španielskeho jazyka.

Záujemca o prácu v Mexiku musí požiadať o udelenie pracovných víz na veľvyslanectve vo Viedni.
Moldavská republika
90 dní pre občanov Slovenskej republiky na turistické účely od 1. júla 2007;
od 28.apríla 2014 na 90 dní v rámci 180 dní pre občanov Moldavska len držiteľov biometrických pasov.
Monako
3 mesiace
Nový Zéland
3 mesiace
Nikaragua
30 dní pre občanov Slovenskej republiky, 90 dní pre občanov Nikaraguy
Nórsko
90 dní

Palau 

90 dní
Panama
90 dní
Paraguaj
90 dní
Peru
90 dní
Salvádor
90 dní
Samoa
90 dní
San Maríno
30 dní
Seychelly
90 dní
Singapur
90 dní
Spojené arabské emiráty
90 dní
Spojené štáty americké
90 dní (pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov biometrických pasov na turistické, súkromné a obchodné cesty. Pred cestou je potrebná elektronická registrácia)
Pre držiteľov cestovných, služobných a diplomatických pasov Slovenskej republiky bez biometrie a na iné účely ciest (napr. pracovné, služobné, študentské pobyty) platí naďalej povinnosť vopred požiadať o udelenie víza na Veľvyslanectve USA v Bratislave. Deti vo veku do 5 rokov, cestujúce v rámci bezvízového režimu s USA musia byť držiteľmi vlastných biometrických cestovných pasov. Nepostačuje teda ich zápis v biometrickom cestovnom doklade rodiča. V mene dieťaťa žiada o elektronickú autorizáciu vstupu v systéme ESTA osobitnou žiadosťou jeho zákonný zástupca.
Srbsko
90 dní (občania Srbska musia byť držiteľmi biometrických pasov; výnimka: pas vydaný tzv. Koordinačným centrom podlieha vízovému režimu)
Sultanát Brunej
90 dní
Svätý Krištof a Nevis
90 dní
Sv. Vincent a Grenadína
90 dní
Taiwan
90 dní (pasy Taiwanu obsahujúce číslo preukazu totožnosti)

Tongské kráľovstvo

90 dní
Trinidad a Tobago
90 dní
Švajčiarsko
90 dní
Uruguaj
90 dní
Vanuatu
90 dní
Vatikán
(Svätá Stolica) 30 dní
Venezuela
90 dní
Východný Timor
90 dní
 
II. BEZVÍZOVÝ STYK JEDNOSTRANNÝ
Anguilla
bez určenia doby (pre občanov Slovenskej republiky)
Arménsko
od 10.1.2013 180 dní (platí len pre občanov Slovenskej republiky; nie pre štátnych občanov tretích krajín, držiteľov cudzineckého pasu SR)
Ascension
bez určenia doby (pre občanov Slovenskej republiky)
Austrália
90 dní (pre občanov Austrálie)
Slovenskí občania cestujúci na turistickú a obchodnú návštevu (konferencia, rokovanie) do Austrálie môžu zjednodušenou cestou získať bezplatné vízum elektronickou formou (vízum podkategórie 651) s platnosťou pobytu 3 mesiace v priebehu 12 mesiacov, ktoré umožňuje opakovane vstúpiť a vystúpiť z austrálskeho územia. O vízum je možné požiadať elektronickou cestou, prostredníctvom webovej stránky Austrálskeho migračného úradu: www.immi.gov.au
Poplatky za ostatné druhy víz podávané papierovou formou na Veľvyslanectve Austrálie vo Viedni ostávajú zachované.
Botswana
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Belize
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Bolívia
90 dní (platí len pre občanov Slovenskej republiky)
Ekvádor
Od 01.12.2005 na turistické cesty (pre občanov Slovenskej republiky)
Filipíny
21 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Grenada
90 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Gruzínsko
365 dní (pre občanov Slovenskej republiky na krátkodobý pobyt)
Haiti
90 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Indonézia
30 dní (bezvízový styk občanov SR je obmedzený na účel turizmu na krátku dobu pobytu nepresahujúcu 30 dní, bez možnosti zmeny účelu alebo predĺženia pobytu a dá sa uplatňovať len cez vybrané hraničné vstupy na 5 medzinárodných letiskách: Soekarno-Hatta v Jakarte, Juanda v Surabayi, Ngurah Rai na Bali, Kualanamu v Medane, Hang Nadim v Batame a 4 prístavoch: Sri Bintan Pura v Tanjung Pinang, Batam Center v Batame, Sekupang v Batame a Tanjung Uban)
Jamajka
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Kajmanské ostrovy
bez určenia doby pobytu (pre občanov Slovenskej republiky)
Kirgizsko
60 dní do 31.12.2020 (platí len pre občanov Slovenskej republiky)
Kolumbia
180 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Maldivy
do 28 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Maroko
3 mesiace (pre občanov Slovenskej republiky)
Mikronézijské federatívne štáty
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky) s možnosťou predĺženia o ďalších 60 dní priamo na území Mikronézie - len za účelom turistických a nekomerčných aktivít
Organizácia spojených národov (OSN)
30 dní (pre pracovníkov OSN)
Senegal
90 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Samoa
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Spojené arabské emiráty
90 dní
Svazijsko
30 dní pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov diplomatických, služobných a cestovných pasov; platnosť cestovného dokladu musí byť minimálne 6 mesiacov po plánovanom odchode z krajiny
Svätá Lucia
90 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Svätý Vincent a Grenadíny
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Thajské kráľovstvo
15 alebo 30 dní (na turistický účel pre občanov Slovenskej republiky pri vstupe cez pozemné hraničné prechody 15 dní s možnosťou predĺžiť dobu pobytu za príplatok; pri vstupe cez letisko 30 dní)
Trinidad a Tobago
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Tuniská republika
90 dní (pre občanov Slovenskej republiky; možnosť opakovaného pobytu o tejto dĺžke, ak bude pobyt prerušený opustením územia Tuniska)
Turecko
90 dní (pre slovenských občanov; týka sa turistických pobytov nepresahujúcich 90 dní v rámci 180 dní; požadovaná platnosť cestovného dokladu (t.j. cestovného, diplomatického alebo služobného pasu) minimálne 5 mesiacov od vstupu do Turecka; cesty do Turecka za iným účelom vyžadujú turecké víza získané pred vstupom do Turecka online formou (www.visa.gov.tr). V cestovnom doklade musia mať dostatok voľného miesta na udelenie vstupných a výstupných pečiatok, udeľovaných orgánmi hraničnej a pasovej kontroly (aspoň 2 voľné strany). V opačnom prípade bude vstup do Turecka odmietnutý.
Ukrajina
90 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Zvrchovaný rád maltézskych rytierov
180 dní (pre držiteľov diplomatických pasov Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov)
 
III. BEZVÍZOVÝ STYK S REGULAČNÝMI OPATRENIAMI
Bielorusko
Od 12. júna 2015 môžu zahraniční turisti navštíviť známy bieloruský národný park „Belovežský prales“ už bez víz. Cez hraničný priechod s Poľskou republikou Beloveža-Pererov môžu pricestovať na bicykloch alebo peši. Cudzinci sa môžu zdržať na území bieloruského národného parku Belovežský prales bez víz s platným cestovným pasom 3 dni.
Cookove ostrovy
Slovenskí občania pri návšteve za účelom dovolenky/prázdnin alebo rekreácie (bona-fide visitors), ktorá nepresahuje 31dní pobytu, nepotrebujú na vstup do krajiny víza, ani povolenie na vstup. Pri predĺžení pobytu alebo pri pobyte nad 31 dní musia požiadať o povolenie na vstup. Je potrebné aby cestovatelia mali pas platný aspoň 6 mesiacov po plánovanom odchode z krajiny, platný spiatočný lístok a dostatočný finančný obnos na pokrytie pobytu. Rovnako sa odporúča mať cestovné poistenie. Rovnaké podmienky platia aj pre cestovateľov, ktorí hľadajú obchodné príležitosti, ktorí prichádzajú do krajiny na obchodné stretnutia, konferencie, výstavy, športové aktivity a ich prítomnosť v krajine nepresiahne 31 dní. Táto skupina cestovateľov si však pobyt predĺžiť nemôže, ak nie je spojený zároveň s rekreáciou. V prípade, že sa chcú v krajine zdržiavať dlhšiu dobu, musia požiadať o povolenie na vstup alebo prácu.
Grenada
bez určenia doby, vyžaduje sa predloženie letenky a platného cestovného pasu (len pre občanov Slovenskej republiky)
Filipíny
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky) za podmienok platnosti pasu aspoň 6 mesiacov po plánovanom ukončení pobytu a preukázaním sa platným spiatočným cestovným lístkom /letenka/, resp. cestovným lístkom do nasledujúcej krajiny destinácie
Srí Lanka
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky na turistiku do 30 dní od 01.01.2012 je povinnosť získania povolenia na vstup prostredníctvom elektronického systému ETA (www.eta.gov.lk), poplatok je 20 USD)
72-hodinový bezvízový tranzit v 8 čínskych mestách: Peking, Šanghaj, Kuang-čou (Guangzhou), Čcheng-tu (Chengdu), Šen-jang (Shenyang), Ta-lien (Dalian), Čchung-čching (Chongqing), Si-an (Xi´an), Kuej-lin (Guilin; od 28.7.2014), Wu-chan (Wuhan; príchod na letisko Tianhe Int. Airport od 1.5.2015), Sia-men (Xiamen; príchod na letisko Xiamen Gaoqi Int. Airport od 1.4.2015), mesto Cha-r-pin (prílete na medzinárodné letisko Taiping International Airport a zotrvať v rámci administratívneho obvodu)
Slovenským občanom je umožnený 72-hodinový bezvízový tranzit pri splnení špecifických podmienok a predloženia platného cestovného dokladu a platných víz do cieľovej krajiny, nadväzujúcej letenky do cieľovej tretej krajiny s odletom do 72 hodín s potvrdeným dátumom a predložením palubného lístka.

Žiadosť o 72-hodinový bezvízový tranzit musí cestujúci vopred oznámiť leteckej spoločnosti, ktorá o tejto skutočnosti informuje imigračné orgány na letisku. Príslušné orgány po overení splnenia podmienok pre bezvízový tranzit povolia žiadateľovi vstup do krajiny. Bezvízový tranzit sa vzťahuje aj na cestujúcich do Hongkongu alebo Macaa. Výnimku však nie je možné využiť napr. pri tranzite z New Yorku /USA/ cez Peking späť do Los Angeles /USA/. Cudzinci, ktorí na základe 72-hodinového bezvízového tranzitu vstúpia do Číny na letisku napr. v Pekingu (Beijing Capital Airport), musia Čínu opustiť v stanovenej lehote opäť z Beijing Capital Airport, t.z. nie je povolené vycestovať z iného letiska ako je letisko vstupu. Detailnejšie informácie o podmienkach 72 hodinového bezvízového tranzitu je možné získať na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva ČĽR, príp. na ich webovej stránke: http://sk.chineseembassy.org/slo/konzularnezalezitosti/vizadociny/vynimky/t1053982.htm
subtropický ostrov Phu Quoc v provincii Kien Giang (Vietnam)
Od 17. marca 2014 zahraniční turisti (občania SR) cestujúci na subtropický ostrov Phu Quoc v provincii Kien Giang (Vietnam) sú jednostranne oslobodení od vízovej povinnosti na pobyt neprekračujúci 30 dní. Predmetné rozhodnutie platí pre turistov, prichádzajúcich na ostrov Phu Quoc priamym leteckým spojením, tranzitom cez letisko Noi Bai v Hanoji, letisko Tan Son Nhat v Hočiminovom meste, alebo pre turistov, prichádzajúcich loďou z Kambodže alebo Thajska.

Čínske mestá Šanghaj, Hangzhou, Nanjing a provincie Zhejiang a Jiangsu - 144 hodinový bezvízový tranzit

Cestujúci môžu pri vstupe na územie ČĽR na určených miestach požiadať čínske orgány o možnosť využitia 144 hodinového bezvízového tranzitu, pričom musia spĺňať stanovené podmienky. Cudzinci musia vstúpiť na územie ČĽR v jednom zo stanovených miest vstupu, disponovať platným cestovným dokladom, spiatočným lístkom s presne určeným dátumom odchodu do 144 hodín a potvrdeným miestom na sedenie a v tomto období aj opustiť územie ČĽR v jednom zo stanovených miest. Za stanovené miesta na vstup a vycestovanie boli určené medzinárodné letiská Pudong a Hongqiao v Šanghaji, Shanghai Wusongkou International Cruise Terminal, Shanghai Railway Station, medzinárodné letisko Lukou v Nanjingu a medzinárodné letisko Xiaoshan v Hangzhou. 
Doba 144 hodinového bezvízového tranzitu sa počíta od nasledujúceho dňa po dátume vstupu. V rámci uvedenej doby sa cudzinec môže pohybovať v administratívnom obvode mesta Šanghaj a v provinciách Jiangsu a Zhejiang. 


Na rozdiel od doposiaľ uplatňovaného 72 hodinového tranzitu je možné pri využití 144 bezvízového pobytu opustiť územie Číny aj z iného na to určeného miesta ako bolo miesto vstupu. Miesto spiatočnej cieľovej destinácie pri odlete/odchode zo stanovených miest Číny nemôže byť identické s prvotným miestom odletu. 

 
IV. BEZVÍZOVÝ REŽIM PRE DRŽITEĽOV DIPLOMATICKÝCH A SLUŽOBNÝCH PASOV
Albánsko
90 dní
Alžírsko
90 dní
Argentína
90 dní
Arménsko
90 dní
Azerbajdžan
90 dní
Belize
30 dní bez víz (pre občanov Slovenskej republiky)
Bielorusko
90 dní
Bolívia
90 dní
Brazília
90 dní
Čierna Hora
90 dní
Čína
bez špecifikácie
Egypt
90 dní
Filipíny
bez špecifikácie
Grenada
90 dní
Gruzínsko
365 dní
Indonézia
90 dní (pre občanov Indonézie), 30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Írsko
90 dní
Jemen
na krátkodobý pobyt
Jordánsko
90 dní
Juhoafrická republika
90 dní
Kambodža
90 dní
Kapverdská republika
90 dní
Kazachstan
90 dní
Kirgizska
60 dní do 31.12.2020 (pre občanov Slovenskej republiky), 30 dní (pre občanov Kirgizska, iba pre držiteľov diplomatických pasov)
Kolumbia
90 dní
Kostarika
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Laos
90 dní
Macedónsko
90 dní
Maroko
90 dní
Mexiko
90 dní
Moldavsko
90 dní
Mongolsko
do 3 mesiacov
Pakistan
90 dní
Panama
90 dní
Paraguaj
90 dní
Peru
90 dní
Rusko
90 dní
Senegal
90 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Samoa
90 dní
Srbsko
90 dní
Sv. Vincent a Grenadína
90 dní
Taiwan
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky od 1. októbra 2008)
Thajsko
90 dní
Tunis
90 dní
Turecko
90 dní (aj pre držiteľov ZP)
Turkménsko
90 dní
Ukrajina
90 dní
Uruguaj
90 dní
Uzbekistan
90 dní
Vanuatu
90 dní
Venezuela
30 dní
Vietnam
90 dní iba pre držiteľov diplomatických pasov

Občania všetkých ostatných krajín, neuvedených v tomto prehľade potrebujú pre vstup na územie Slovenskej republiky platné slovenské vízum.
Občania Slovenskej republiky potrebujú pre vstup do krajín neuvedených v tomto prehľade taktiež platné vízum príslušného štátu.

Cudzinec - držiteľ cestovného dokladu pre utečenca (Dohovor o postavení utečencov z 28.7.1951) a cestovného dokladu pre osoby bez štátnej príslušnosti (Dohovor o postavení osôb bez štátnej príslušnosti z 28.9.1954) môže vstúpiť na územie Slovenskej republiky bez víza, ak bol jeho cestovný doklad vydaný niektorým z členských štátov Európskej únie, alebo štátom, občan ktorého nepodlieha pri vstupe na územie vízovej povinnosti (príloha II Nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti).

Aktuálny zoznam členských štátov Európskej dohody o zrušení víz pre utečencov č. 188/2005 Z.z. sa nachádza na internetovej stránke conventions.coe.int, číslo dohovoru ETS 031.
Dátum poslednej aktualizácie: 21.4.2016 Dátum vytvorenia: 12.11.2012