Kam víza nepotrebujete

Na tejto stránke uvádzame zoznam krajín, kam občan Slovenskej republiky môže cestovať bez víz, s platným cestovným pasom. Odporúčame pozorne čítať poznámky v pravej časti tabuliek "Bezvízový styk jednostranný" a "Bezvízový styk s regulačnými opatreniami" aby ste sa ubezpečili, že sa poznámka vzťahuje na občanov Slovenskej republiky.

Pokiaľ Vami hľadaná krajina nie je uvedená v žiadnej z troch tabuliek, budete k jej návšteve potrebovať vízum. Pre bližšie informácie o podmienkach jeho udelenia odporúčame kontaktovať konzulárne oddelenie veľvyslanectva príslušného štátu, alebo vybrať v kapitole "Štáty sveta" konkrétnu krajinu a otvoriť položku "Vízové, konzulárne, turistické a iné užitočné informácie."

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie majú slovenskí občania rovnaké práva voľného pohybu a pobytu v rámci členských krajín EÚ ako občania ostatných členských štátov EÚ. To znamená, že sa môžu zdržiavať na území druhého členského štátu Európskej únie po dobu 3 mesiace na základe platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade pobytu, ktorý presahuje 15 dní, môže členský štát vyžadovať od občana prihlásenie sa k pobytu.

Pokiaľ chce slovenský občan pobývať na území druhého členského štátu EÚ po dobu dlhšiu ako 3 mesiace musí požiadať resp. prihlásiť sa k prechodnému alebo trvalému pobytu v danom členskom štáte EÚ. V tomto prípade však musí splniť stanovené podmienky členského štátu (napr. finančné zabezpečenie po dobu pobytu, zamestnanie, iná ekonomická činnosť, zdravotné poistenie a pod.).

Dovoľujeme si poznamenať, že je možné odmietnuť vstup na územie členského štátu z dôvodu ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov.
 

UPOZORNENIE

Nižšie uvedené informácie majú výlučne informatívny charakter.
Tieto informácie odporúčame overovať aj na veľvyslanectve tej krajiny, do ktorej cestujete.

 

Bezvízový režim pre štátnych príslušníkov SR pri ceste do zahraničia môže byť obmedzený z dôvodu opatrení prijatých daným štátom v súvislosti s COVID-19. Platnosť bezvízového režimu odporúčame overiť pred cestou na zastupiteľskom úrade krajiny, kam občan plánuje vstúpiť.

 

I. BEZVÍZOVÝ STYK OBOJSTRANNÝ (všetky druhy pasov) s uvedenou dobou maximálneho možného pobytu v krajine bez víza
   
Albánsko
90 dní (občania Albánska musia byť držiteľmi biometrických pasov)
Andorra
90 dní
Antigua a Barbuda
90 dní
Argentína
90 dní
Aruba
90dní
Bahamy
90 dní
Barbados
90 dní
Bosna a Hercegovina
90 dní (občania Bosny a Hercegoviny musia byť držiteľmi biometrických pasov)
Brazília
90 dní
Čierna Hora
90 dní (občania Čiernej Hory musia byť držiteľmi biometrických pasov)
Dominika
90 dní
Grenada
90 dní
Gruzínsko
365 dní (pre občanov Gruzínska 90 dní, ak sú držiteľmi biometrických pasov)
Guatemala
90 dní
Holandské Antily
90 dní
Honduras
90 dní
Hongkong
90 dní
Chile
90 dní
Izrael
90 dní
Island
90 dní
Japonsko
90 dní
Kanada

Od 10. 11. 2016 Kanada zavádza pre návštevníkov prichádzajúcich do krajiny lietadlom povinnosť tzv. predcestovnej elektronickej autorizácie (eTA; druhýkrát bolo predĺžené prechodné obdobie do 9. 11. 2016). Autorizácia eTA je povinná aj v prípade leteckých tranzitov cez Kanadu. Autorizácia eTA nie je povinná pre návštevníkov prichádzajúcich do Kanady autom/loďou/vlakom. Poplatok za eTA autorizáciu je 7 CAD. Platnosť eTA autorizácie je 5 rokov (resp. do doby platnosti cestovného pasu uvedeného v eTA formulári). Elektronický formulár eTA je možné vyplniť na adrese: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp Pre vyplnenie eTA formuláru sú potrebné: platný cestovný pas / kreditný karta Visa®, MasterCard®,  American Express®, e-mailová adresa. V súvislosti s letenkami Kanada dôrazne odporúča získanie autorizácie eTA ešte pred ich nákupom. V prípade osôb s dvojitým kanadsko-slovenským občianstvom je nevyhnutné, aby cestovali na kanadský pas! Otázky týkajúce sa problémov pri podaní alebo rozhodovaní o eTA je potrebné adresovať:

http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=1085&top=16

http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=1083&top=16 

Slovenskí občania s trvalým pobytom v Kanade (permanent residents) nemusia žiadať o eTA – v takomto prípade je však nevyhnutnou podmienkou vlastnenie platnej pobytovej karty (Permanent Resident Card). Podobne o eTA nemusia žiadať držitelia platných pracovných alebo študentských povolení, ktorí sa už nachádzajú v krajine a neopustia ju v čase platnosti povolenia letecky (môžu ju teda opustiť autom/loďou/vlakom). V prípade opustenia krajiny letecky, resp. v prípade prvého vstupu do krajiny musia držitelia platných kanadských pracovných alebo študentských povolení, vrátane tzv. working holiday víz (International Experience Canada) získať eTA.

Kiribati
90 dní
Kolumbia
90 dní
Kórejská republika (Južná Kórea)
90 dní
Kostarika
90 dní
Lichtenštajnsko
90 dní
Macao

90 dní

Malajzia
90 dní
Marshallove ostrovy
90 dní (od 28. júna 2016)
Maurícius
90 dní
Mexiko
Pre občanov SR 180 dní za podmienok, že osoba nebude vykonávať zárobkovú činnosť; pre občanov Mexika 90 dní.
Mikronézske federatívne štáty
90 dní
Moldavská republika
90 dní pre občanov Slovenskej republiky na turistické účely od 1. júla 2007;
od 28.apríla 2014 na 90 dní v rámci 180 dní pre občanov Moldavska len držiteľov biometrických pasov.
Monako
3 mesiace
Nový Zéland

90 dní, avšak pre slovenských občanov je pred cestou povinná elektronická registrácia NZeTA. Bližšie informácie o podmienkach vstupu

Nikaragua
90 dní
Nórsko
90 dní
Palau 
90 dní
Panama
90 dní
Paraguaj
90 dní
Peru
90 dní
Salvádor
90 dní
Samoa
90 dní
San Maríno
30 dní
Severné Macedónsko
90 dní (občania Severného Macedónska musia byť držiteľmi biometrických pasov)
Seychelly
30 dní
Singapur
90 dní
Spojené arabské emiráty
90 dní
Spojené štáty americké
90 dní (pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov biometrických pasov na turistické, súkromné a obchodné cesty. Pred cestou je potrebná elektronická registrácia)
Pre držiteľov cestovných, služobných a diplomatických pasov Slovenskej republiky bez biometrie a na iné účely ciest (napr. pracovné, služobné, študentské pobyty) platí naďalej povinnosť vopred požiadať o udelenie víza na Veľvyslanectve USA v Bratislave. Deti vo veku do 5 rokov, cestujúce v rámci bezvízového režimu s USA musia byť držiteľmi vlastných biometrických cestovných pasov. Nepostačuje teda ich zápis v biometrickom cestovnom doklade rodiča. V mene dieťaťa žiada o elektronickú autorizáciu vstupu v systéme ESTA osobitnou žiadosťou jeho zákonný zástupca.
Srbsko
90 dní (občania Srbska musia byť držiteľmi biometrických pasov; výnimka: pas vydaný tzv. Koordinačným centrom podlieha vízovému režimu)
Sultanát Brunej
90 dní
Svätá Lucia
90 dní
Svätý Krištof a Nevis
90 dní
Sv. Vincent a Grenadína
90 dní
Šalamúnové ostrovy
90 dní
Štáty EÚ a EHP/EZVO

bez obmedzenia 
Všetci občania Únie majú právo pobytu na území iného členského štátu počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ak:

a) sú pracovníci alebo samostatne zárobkovo činné osoby v hostiteľskom členskom štáte; alebo

b) majú dostatočné zdroje pre samých seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu počas obdobia ich pobytu, a ak majú komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte; alebo

c) - sú zapísaní na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom na základe jeho legislatívy alebo administratívneho postupu, s hlavným cieľom absolvovať študijný kurz, vrátane odborného vzdelávania; a
- majú komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte a predložili príslušnému vnútroštátnemu úradu dôkaz prostredníctvom vyhlásenia alebo iným rovnocenným prostriedkom, podľa ich rozhodnutia.

Švajčiarsko
90 dní
Taiwan
90 dní (pasy Taiwanu obsahujúce číslo preukazu totožnosti)
Tongské kráľovstvo
90 dní
Tuvalu
90 dní
Trinidad a Tobago
90 dní
Ukrajina
90 dní (občania Ukrajiny musia byť držiteľmi biometrických pasov)
Uruguaj
90 dní
Vanuatu
90 dní
Vatikán (Svätá Stolica)
30 dní
Venezuela
90 dní
Východný Timor

90 dní

.

 

 

II. BEZVÍZOVÝ STYK JEDNOSTRANNÝ
   

Anguilla

bez určenia doby (pre občanov Slovenskej republiky)

Arménsko

od 10.1.2013 180 dní (platí len pre občanov Slovenskej republiky; nie pre štátnych občanov tretích krajín, držiteľov cudzineckého pasu SR)

Ascension

bez určenia doby (pre občanov Slovenskej republiky)

Austrália

90 dní (pre občanov Austrálie)
Slovenskí občania cestujúci na turistickú a obchodnú návštevu (konferencia, rokovanie) do Austrálie môžu zjednodušenou cestou získať bezplatné vízum elektronickou formou (vízum podkategórie 651) s platnosťou pobytu 3 mesiace v priebehu 12 mesiacov, ktoré umožňuje opakovane vstúpiť a vystúpiť z austrálskeho územia. O vízum je možné požiadať elektronickou cestou, prostredníctvom webovej stránky Austrálskeho migračného úradu: www.immi.gov.au
Poplatky za ostatné druhy víz podávané papierovou formou na Veľvyslanectve Austrálie vo Viedni ostávajú zachované.

Botswana

30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)

Belize

30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)

Bolívia

90 dní (platí len pre občanov Slovenskej republiky)

Ekvádor

Od 01.12.2005 na turistické cesty (pre občanov Slovenskej republiky)

Filipíny

30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)

Haiti

90 dní (pre občanov Slovenskej republiky)

Indonézia

30 dní (bezvízový styk občanov SR je obmedzený na účel turizmu /návšteva rodiny/príbuzných; spoločenský účel; umenie a kultúra; plnenie vládnych úloh; účasť na seminároch a konferenciách; účasť na medzinárodných výstavách; účasť na rokovaniach s ústrednými a regionálnymi orgánmi/zastúpeniami Indonézskej republiky; pokračovanie v ceste do ďalšej krajiny/ na krátku dobu pobytu nepresahujúcu 30 dní, bez možnosti zmeny účelu alebo predĺženia pobytu a dá sa uplatňovať len cez vybrané hraničné vstupy.

Jamajka

30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)

Kajmanské ostrovy

bez určenia doby pobytu (pre občanov Slovenskej republiky)

Kapverdská republika

pre občanov SR na krátkodobú turistickú návštevu do 30 dní (podmienka zakúpená letenka po 01.01.2019 s pred-registráciou a platbou letiskového bezpečnostného poplatku za medzinárodné lety na online platforme www.ease.gov.cv do 5 dní pred začiatkom cesty, alebo v cestovnej kancelárii, alebo vo výnimočných situáciách po prílete na letisko.

Kazašská republika

30 dní (platí len pre občanov Slovenskej republiky)

Kirgizsko

60 dní do 31.12.2025 (platí len pre držiteľov CP Slovenskej republiky); 30 dní (platí len pre držiteľov DP Slovenskej republiky a Kirgizskej republiky)

Maldivy

do 28 dní (pre občanov Slovenskej republiky)

Maroko

3 mesiace (pre občanov Slovenskej republiky)

Organizácia spojených národov (OSN)

30 dní (pre pracovníkov OSN)

Senegal

90 dní (pre občanov Slovenskej republiky)

Svazijsko

30 dní pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov diplomatických, služobných a cestovných pasov; platnosť cestovného dokladu musí byť minimálne 6 mesiacov po plánovanom odchode z krajiny

Svätý Vincent a Grenadíny

30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)

Thajské kráľovstvo

15 alebo 30 dní (na turistický účel pre občanov Slovenskej republiky pri vstupe cez pozemné hraničné prechody 15 dní s možnosťou predĺžiť dobu pobytu za príplatok; pri vstupe cez letisko 30 dní)

Trinidad a Tobago

30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)

Tuniská republika

90 dní (pre občanov Slovenskej republiky; možnosť opakovaného pobytu o tejto dĺžke, ak bude pobyt prerušený opustením územia Tuniska)

Turecko

90 dní (pre slovenských občanov pri turistických pobytoch nepresahujúcich 90 dní v rámci 180 dní).

Uzbekistan (od 01.02.2019)

30 dní (platí len pre občanov Slovenskej republiky na účel turistika)

Zvrchovaný rád maltézskych rytierov

180 dní (pre držiteľov diplomatických pasov Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov)

 

 

 

III. BEZVÍZOVÝ STYK S REGULAČNÝMI OPATRENIAMI

Bielorusko (len pri vstupe cez Národné letisko Minsk)

30 dní (platí pre občanov SR len pri vstupe cez Národné letisko Minsk (od 27.07.2018).

Bielorusko (turisticko – rekreačná zóna Brest)

10 dní (platí pre občanov SR) - vstup do a výstup z turistickej zóny Brest je možný iba cez tieto HP: letisko Brest (letecký), Brest – Terespol (cestný, železničný), Domačevo – Slawatycze (cestný), Piesčatka – Polowce (cestný), Przerow – Bieloveža (cyklicti, peši).  Turisticko – rekreačná zóna Brest (zahrňa aj Belovežský prales) zahŕňa územie mesta Brest, Brestského, Žabinkovského, Kameneckého a Pružanského okresu Brestskej oblasti a Svisločského okresu Grodnenskej oblasti.

Bielorusko (turisticko – rekreačný park Augustovský kanál a príľahlé územia)

10 dní (platí pre občanov SR) – vstup do turisticko – rekreačného parku Augustovský kanál a príľahlých území nachádzajúcich sa na území Grodno a Grodnenského okresu. Vstup do tohto parku a príľahlých území, ako aj výstup je možný iba cez tieto HP: letisko Grodno (letecký), Grodno – Kužnica Bialostocka (železničný),  Bruzgi – Kužnica Bialostocka (cestný, železničný), Ldesnaja – Rudawka (vodný), Privalka – Raigardas (cestný), Privalka – Švendubre (vodný). Výstup z týchto turistických oblastí by mal byť cez vyššie uvedené HP.
Cookove ostrovy
Slovenskí občania pri návšteve za účelom dovolenky/prázdnin alebo rekreácie (bona-fide visitors), ktorá nepresahuje 31dní pobytu, nepotrebujú na vstup do krajiny víza, ani povolenie na vstup. Pri predĺžení pobytu alebo pri pobyte nad 31 dní musia požiadať o povolenie na vstup. Je potrebné aby cestovatelia mali pas platný aspoň 6 mesiacov po plánovanom odchode z krajiny, platný spiatočný lístok a dostatočný finančný obnos na pokrytie pobytu. Rovnako sa odporúča mať cestovné poistenie. Rovnaké podmienky platia aj pre cestovateľov, ktorí hľadajú obchodné príležitosti, ktorí prichádzajú do krajiny na obchodné stretnutia, konferencie, výstavy, športové aktivity a ich prítomnosť v krajine nepresiahne 31 dní. Táto skupina cestovateľov si však pobyt predĺžiť nemôže, ak nie je spojený zároveň s rekreáciou. V prípade, že sa chcú v krajine zdržiavať dlhšiu dobu, musia požiadať o povolenie na vstup alebo prácu.

Čínsky ostrov Hainan

Občanom SR od 1.5.2018 je umožnený 30- dňový podmienečný bezvízový vstup za podmienky, že skupinový či individuálny zájazd zabezpečuje cestovná kancelária.
Grenada
bez určenia doby, vyžaduje sa predloženie letenky a platného cestovného pasu (len pre občanov Slovenskej republiky)
Filipíny
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky) za podmienok platnosti pasu aspoň 6 mesiacov po plánovanom ukončení pobytu a preukázaním sa platným spiatočným cestovným lístkom /letenka/, resp. cestovným lístkom do nasledujúcej krajiny destinácie
Srí Lanka
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky na turistiku do 30 dní od 01.01.2012 je povinnosť získania povolenia na vstup prostredníctvom elektronického systému ETA (www.eta.gov.lk), poplatok je 20 USD)
72-hodinový bezvízový tranzit v 8 čínskych mestách: Peking, Šanghaj, Kuang-čou (Guangzhou), Čcheng-tu (Chengdu), Šen-jang (Shenyang), Ta-lien (Dalian), Čchung-čching (Chongqing), Si-an (Xi´an), Kuej-lin (Guilin; od 28.7.2014), Wu-chan (Wuhan; príchod na letisko Tianhe Int. Airport od 1.5.2015), Sia-men (Xiamen; príchod na letisko Xiamen Gaoqi Int. Airport od 1.4.2015), mesto Cha-r-pin (prílete na medzinárodné letisko Taiping International Airport a zotrvať v rámci administratívneho obvodu)
Slovenským občanom je umožnený 72-hodinový bezvízový tranzit pri splnení špecifických podmienok a predloženia platného cestovného dokladu a platných víz do cieľovej krajiny, nadväzujúcej letenky do cieľovej tretej krajiny s odletom do 72 hodín s potvrdeným dátumom a predložením palubného lístka.

Žiadosť o 72-hodinový bezvízový tranzit musí cestujúci vopred oznámiť leteckej spoločnosti, ktorá o tejto skutočnosti informuje imigračné orgány na letisku. Príslušné orgány po overení splnenia podmienok pre bezvízový tranzit povolia žiadateľovi vstup do krajiny. Bezvízový tranzit sa vzťahuje aj na cestujúcich do Hongkongu alebo Macaa. Výnimku však nie je možné využiť napr. pri tranzite z New Yorku /USA/ cez Peking späť do Los Angeles /USA/. Cudzinci, ktorí na základe 72-hodinového bezvízového tranzitu vstúpia do Číny na letisku napr. v Pekingu (Beijing Capital Airport), musia Čínu opustiť v stanovenej lehote opäť z Beijing Capital Airport, t.z. nie je povolené vycestovať z iného letiska ako je letisko vstupu. Detailnejšie informácie o podmienkach 72 hodinového bezvízového tranzitu je možné získať na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva ČĽR, príp. na ich webovej stránke: http://sk.chineseembassy.org/slo/konzularnezalezitosti/vizadociny/vynimky/t1053982.htm
subtropický ostrov Phu Quoc v provincii Kien Giang (Vietnam)
Od 17. marca 2014 zahraniční turisti (občania SR) cestujúci na subtropický ostrov Phu Quoc v provincii Kien Giang (Vietnam) sú jednostranne oslobodení od vízovej povinnosti na pobyt neprekračujúci 30 dní. Predmetné rozhodnutie platí pre turistov, prichádzajúcich na ostrov Phu Quoc priamym leteckým spojením, tranzitom cez letisko Noi Bai v Hanoji, letisko Tan Son Nhat v Hočiminovom meste, alebo pre turistov, prichádzajúcich loďou z Kambodže alebo Thajska.

Čínske mestá Šanghaj, Hangzhou, Nanjing a provincie Zhejiang a Jiangsu - 144 hodinový bezvízový tranzit

Cestujúci môžu pri vstupe na územie ČĽR na určených miestach požiadať čínske orgány o možnosť využitia 144 hodinového bezvízového tranzitu, pričom musia spĺňať stanovené podmienky. Cudzinci musia vstúpiť na územie ČĽR v jednom zo stanovených miest vstupu, disponovať platným cestovným dokladom, spiatočným lístkom s presne určeným dátumom odchodu do 144 hodín a potvrdeným miestom na sedenie a v tomto období aj opustiť územie ČĽR v jednom zo stanovených miest. Za stanovené miesta na vstup a vycestovanie boli určené medzinárodné letiská Pudong a Hongqiao v Šanghaji, Shanghai Wusongkou International Cruise Terminal, Shanghai Railway Station, medzinárodné letisko Lukou v Nanjingu a medzinárodné letisko Xiaoshan v Hangzhou. 
Doba 144 hodinového bezvízového tranzitu sa počíta od nasledujúceho dňa po dátume vstupu. V rámci uvedenej doby sa cudzinec môže pohybovať v administratívnom obvode mesta Šanghaj a v provinciách Jiangsu a Zhejiang. 


Na rozdiel od doposiaľ uplatňovaného 72 hodinového tranzitu je možné pri využití 144 bezvízového pobytu opustiť územie Číny aj z iného na to určeného miesta ako bolo miesto vstupu. Miesto spiatočnej cieľovej destinácie pri odlete/odchode zo stanovených miest Číny nemôže byť identické s prvotným miestom odletu. 

 
IV. BEZVÍZOVÝ REŽIM PRE DRŽITEĽOV DIPLOMATICKÝCH A SLUŽOBNÝCH PASOV
Albánsko
90 dní
Alžírsko
90 dní
Argentína
90 dní
Arménsko
90 dní
Azerbajdžan
90 dní
Belize
30 dní bez víz (pre občanov Slovenskej republiky)
Bielorusko
90 dní
Bolívia
90 dní
Brazília
90 dní
Čierna Hora
90 dní
Čína
bez špecifikácie
Egypt
90 dní
Filipíny
bez špecifikácie
Grenada
90 dní
Gruzínsko
365 dní
Indonézia
90 dní (pre občanov Indonézie), 30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Írsko
90 dní
Jordánsko
90 dní (len držiteľ diplomatického pasu)
Juhoafrická republika
90 dní
Kiribati
90 dní
Kambodža
90 dní
Kapverdská republika
90 dní
Kazachstan
90 dní
Kirgizsko
30 dní len držiteľov DP občanov Slovenskej republiky a Kirgizskej republiky
Kolumbia
90 dní
Kórejská republika (Južná Kórea)
90 dní
Kostarika
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Kuba
90 dní (len držiteľ diplomatického pasu)
Laos
90 dní
Macao
90 dní
Malajzia
90 dní
Marshallove ostrovy
90 dní (od 28.júna 2016)
Maroko
90 dní
Maurícius
90 dní
Mexiko
90 dní
Mikronézske federatívne štáty
90 dní
Moldavsko
90 dní
Monako
3 mesiace
Mongolsko
do 3 mesiacov
Nikaragua
90 dní
Pakistan
90 dní
Palau
90 dní
Panama
90 dní
Paraguaj
90 dní
Peru
90 dní
Rusko
90 dní
Senegal
90 dní (pre občanov Slovenskej republiky)
Samoa
90 dní
Severné Macedónsko
90 dní
Seychelly
30 dní
Spojené arabské emiráty
90 dní
Srbsko
90 dní
Svätá Lucia
90 dní
Sv. Vincent a Grenadína
90 dní
Šalamúnové ostrovy
90 dní
Taiwan
30 dní (pre občanov Slovenskej republiky od 1. októbra 2008)
Thajsko
90 dní
Tongské kráľovstvo
90 dní
Trinidad a Tobago
90 dní
Tunis
90 dní
Turecko
90 dní (aj pre držiteľov ZP)
Turkménsko
90 dní
Tuvalu
90 dní
Ukrajina
90 dní
Uruguaj
90 dní
Uzbekistan
90 dní
Vanuatu
90 dní
Venezuela
30 dní
Vietnam
90 dní iba pre držiteľov diplomatických pasov
Východný Timor
90 dní

Občania všetkých ostatných krajín, neuvedených v tomto prehľade potrebujú pre vstup na územie Slovenskej republiky platné slovenské vízum.
Občania Slovenskej republiky potrebujú pre vstup do krajín neuvedených v tomto prehľade taktiež platné vízum príslušného štátu.

Cudzinec - držiteľ cestovného dokladu pre utečenca (Dohovor o postavení utečencov z 28.7.1951) a cestovného dokladu pre osoby bez štátnej príslušnosti (Dohovor o postavení osôb bez štátnej príslušnosti z 28.9.1954) môže vstúpiť na územie Slovenskej republiky bez víza, ak bol jeho cestovný doklad vydaný niektorým z členských štátov Európskej únie, alebo štátom, občan ktorého nepodlieha pri vstupe na územie vízovej povinnosti (príloha II Nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti).

Aktuálny zoznam členských štátov Európskej dohody o zrušení víz pre utečencov č. 188/2005 Z.z. sa nachádza na internetovej stránke conventions.coe.int, číslo dohovoru ETS 031.
Dátum poslednej aktualizácie: 20.3.2020 Dátum vytvorenia: 12.11.2012