Tretie krajiny, v prípade ktorých sa na ich štátnych príslušníkov alebo na určité kategórie týchto štátnych príslušníkov vzťahuje povinnosť predchádzajúcej konzultácie

Podľa článku 22 vízového kódexu môže členský štát požadovať, aby sa ústredné orgány iných členských štátov obrátili na jeho ústredné orgány pri posudzovaní žiadostí o víza podaných štátnymi príslušníkmi určitých tretích krajín alebo určitými kategóriami týchto štátnych príslušníkov.

Takéto konzultácie sa nevyžadujú pri žiadostiach o letiskové tranzitné víza.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza zoznam tretích krajín a určitých kategórií osôb, ktorých sa predchádzajúca konzultácia týka. Zaradenie tretej krajiny do zoznamu znamená, že aspoň jeden z členských štátov túto predchádzajúcu konzultáciu požaduje .

Tretie krajinyUrčité kategórie osôb, ktorých sa predchádzajúca konzultácia týka
Afganistan
Alžírsko
Bangladéš
Bielorusko
Konžská demokratická republika
EgyptNevzťahuje sa na držiteľov diplomatických a služobných pasov.
Irán
Irak
Jordánsko
(Severná) Kórea
Libanon
Líbya
Mali
Maroko
Mauritánia
Niger
Nigéria
Pakistan
Ruská federáciaVzťahuje sa iba na držiteľov služobných pasov.
Rwanda
Saudská ArábiaNevzťahuje sa na držiteľov diplomatických pasov.
Somálsko
Sudán
Južný Sudán
Srí Lanka
Sýria
Tunis
Vietnam
UzbekistanNevzťahuje sa na držiteľov diplomatických pasov, vojakov a príslušníkov polície, ktorí cestujú na služobné účely.
Jemen

Kategória osôb
Palestínčania
Utečenci
Osoby bez štátnej príslušnosti


Dátum poslednej aktualizácie: 08.03.2013