Azerbajdžan

OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vlajka
Svetadiel: Ázia
Štátne zriadenie: prezidentská republika
Oficiálny názov štátu:
slovensky Azerbajdžanská republika
miestny názov v latinke Azarbaycan Respublikasi
anglicky Republic of Azerbaijan
Rozloha: 86 600 km2
Počet obyvateľov: 9 780 780(údaj z roku júl 2015)
Hlavné mesto:
slovensky miestny názov anglicky
Baku Baki Baku
Počet obyvateľov hlavného mesta: 2 374 000 (údaj z roku 2015)
Úradný jazyk: azerbajdžánština
Mena: 1 manut = 100 gopik, 1 EUR = 1,01 AZM; 1 USD = 0,78 AZM (AZM)
Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
štát dĺžka hranice
Arménska republika 788
Gruzínska republika 322
Iránska islamská republika 611
Ruská federácia 284
Turecká republika 9
Dĺžka pobrežia: 800 km (Kaspické more)
Administratívne územné členenie: 66 rajónov (rayonlar; rayon - singular), 11 miest (saharlar; sahar - singular)
Telefónna predvoľba: +994-kód mesta
Medzinárodná poznávacia značka: AZ
Internetová doména: .az
HDP na obyvateľa: 18 700 USD (údaj z roku 2015)
Miera nezamestnanosti: 5,3% (údaj z roku 2015)
Národnostné zloženie:
národnosť % zastúpenie
Azerbajdžanci 91,6%
Lezgínci 2%
Rusi 1,3%
Arméni 1,3%
Talýši 1,3%
Ostatní 2,4%
Náboženstvá:
náboženstvo % zastúpenie
moslimovia 96,9%
kresťania 3%
Štátny sviatok
dátum sviatok
28.5. Deň Republiky
Vznik štátu: 31.08.1991 (Azerbajdžanská republika)
História v skratke: Územie Azerbajdžanu ležiace v takzvanej kaspickej bráne bolo osídlené už od najstarších čias. Svoju stopu tu zanechali mnohé národy vrátane Médov, Skýtov, Peržanov, Rimanov, Arabov, Turkov, Mongolov a Rusov. V 7. storočí územie dnešného Azerbajdžanu ovládli Arabi, ktorí sem priniesli islam. Po 11. storočí sa na pobreží Kaspického mora usídlili kočovné kmene seldžuckých Turkov patriace do turkickej jazykovej skupiny. Ich postupným integrovaním s potomkami Médov a Skýtov vznikol dnešný azerbajdžanský národ. V 13. až 14. storočí trpela krajina inváziami Mongolov a v 15. až 18. storočí patrilo toto územie pod vládu dynastie perzských šáhov Safíovcov. Od 18. storočia sa začal prejavovať vplyv cárskeho Ruska,. ktoré po vojnách s Perziou získalo Azerbajdžan na základe dvoch mierových zmlúv z roku 1813 a 1828 . Po prvej svetovej vojne vyhlásil Azerbajdžan, ako prvá moslimská republika, nezávislosť pod názvom Azerbajdžanská demokratická republika, ktorá trvala od roku 1918 do roku 1920. Po invázii sovietskej Červenej armády sa stal Azerbajdžan súčasťou Sovietskeho zväzu. Opätovne získal Azerbajdžan nezávislosť až v roku 1991 po rozpade ZSSR a s Arménskom viedol vojnu o Náhorný Karabach. Napriek Moskvou vyjednanému prímeriu z roku 1994 a mierovým snahám tzv. Minskej skupiny OBSE tento konflikt ostáva nevyriešený a Azerbajdžan nemá kontrolu nad Náhorným Karabachom a s ním susediacimi 7 rajónmi. Narušenie suverenity a územnej integrity Azerbajdžanu má potenciál kedykoľvek prerásť do otvoreného ozbrojeného konfliktu s Arménskom. Počas konfliktu Azerbajdžan stratil kontrolu nad približne 16% svojho územia a musel prijať približne 850 000 utečencov z okupovaných území.
Hlava štátu: Ilham Alijev
Predseda vlády: Artur Tahir oglu Rasizade
Minister zahraničných vecí: Elmar Mammaďarov
Dátum konania posledných volieb: 01.11.2015
Výkonná moc v štáte: Prezident je volený občanmi na 5 rokov. Prezident vymenováva predsedu vlády a podpredsedov vlády, ktorých schvaľuje Národné zhromaždenie.
Zákonodarný orgán: Jednokomorový parlament – Národné Zhromaždenie – 125 kresiel. Poslanci sú volení občanmi na 5 rokov.
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 27.11.1993
Časové pásmo: GMT+4 (rozdiel oproti Slovensku je 3 hodiny dopredu)
Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: http://www.mfa.gov.az/eng
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR

ZÚ Moskva

Name:
slovak native
The Embassy of the Slovak Republic in Moscow Посольство Словацкой Республики в Москве
Street: ul. J. Fučíka 17/19
Town:
slovak native
Moscow Москва
ZIP:
State:
slovak native
Russia Россия
Phone: +7 4959564920
Mobile phone:
Fax: +7 4957912065
E-mail: emb.moscow@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/moskva
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY KRAJINY PRE SR
HONORÁRNE KONZULÁTY
VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Podmienky vstupu:

Občania SR potrebujú pre vstup do Azerbajdžanu platný cestovný pas a príslušné vízum. Cestovný pas občana SR musí byť platný pri vstupe aj výstupe z krajiny.

Okrem klasických víz majú občania SR možnosť získať aj tzv. elektronické vízum na dobu pobytu 30 dní. Poplatok za spracovanie žiadosti o e-vízum  je 20 USD. Platba musí byť uskutočnená výlučne platobnou kartou. Vízum sa vydá do 3 dní, a preto je potrebné požiadať o minimálne 3 dni pred plánovanou cestou. Platnosť cestovného pasu musí byť min. o 3 mesiace dlhšia ako koniec platnosti víza. V prípade letiskového tranzitu sa e-vízum nevyžaduje.

O vízum možno požiadať prostredníctvom stránky: www.evisa.gov.az.

Upozornenie pri cestách do oblasti Náhorného Krabachu (24.09.2007): Veľvyslanectvo Azerbajdžanu vo Viedni upozorňuje záujemcov o cesty na územie Náhorného Karabachu na potrebu vyžiadania predchádzajúceho povolenia od príslušných azerbajdžanských úradov. Akékoľvek cesty cudzincov či podnikateľské aktivity zahraničných firiem na tomto území bez uvedeného povolenia sa považujú za konanie smerujúce proti záujmom Azerbajdžanu.

Po vstupe na územie Azerbajdžanskej republiky sú občania SR, ktorých pobyt presiahne 10 dní,  povinní zaregistrovať sa na príslušnom oddelení migračnej služby. Túto povinnosť musia vykonať do 10 dní od svojho vstupu na územie Azerbajdžanu. Vykonať tak môžu osobne na územne príslušnom oddelení, resp. elektronicky na e-mailovej adrese qeydiyyat@migration.gov.az odoslaním vyplneného elektronického formulára (portál www.migration.gov.az /elektronické služby) a fotokópie cestovného pasu (dátová strana a strana potvrdzujúca deň vstupu do krajiny). Za osoby ubytované v hoteli, resp. inom oficiálne registrovanom ubytovacom zariadení má povinnosť vykonať uvedenú registráciu administratíva, resp. majiteľ ubytovacieho zariadenia.  

Dátum poslednej aktualizácie: 27/06/2017

Miestne špecifiká: ADRESA / KONTAKT VELVYSLANECTVA SR PRE AZERBAJDŽAN
Velvyslanectvo SR v Moskve
Júliusa Fučíka 17-19
123 056 MoskvaRuská federácia (Rosijskaja Federacija / Russian Federation)
Tel: 007-495 / 956 4920, 250 1070-1Fax: 007-495 / 250 1591, 973 2081
E-mail: emb.moscow@mzv.skInternet: www.moskva.mfa.sk

ADRESA / KONTAKT VELVYSLANECTVA AZERBAJDŽANU PRE SR
Hugelgasee 2
A-1130 Viedeň
Rakúska republikaTel: 0043/1/4031322
Fax: 0043/1/14031323
E-mail: office@azembvienna.at
Colné a devízové predpisy: Pre dovoz cudzej meny na územie Azerbajdžanu neexistuje žiadne obmedzenie. Pri príchode do krajiny je potrebné vyplniť formulár colnej deklarácie. Pri odchode z krajiny je povolené vyvážat sumu do 1000 USDv hotovosti (aj prípadný ekvivalent cudzej meny), na cestovné šeky sa limit nevzťahuje.
Doprava: Veľká časť cestnej siete je v zlom technickom stave. V krajine funguje železničná doprava, ktorá je spolovice elektrifikovaná a postupne sa rekonštruuje. Z toho dôvodu je časovo nespoľahlivá. S Ruskom a Gruzínskom je Azerbajdžan prepojený dvomi železničnými magistrálami (Baku-Machačkala a Baku-Tbilisi). Železničné spojenie s Arménskom a Iránom je zrušené. Približne 60% ciest v krajine nie je v dobrom stave. Medzi hlavným mestom Baku, väčšími mestami krajiny, Tbilisi, Teheránom a Istanbulom funguje pravidelná autobusová doprava. V prístavnom hlavnom mesto Baku funguje osobná i nákladná lodná doprava s okolitými krajinami (Turkmenistan, Irán). Medzinárodné letisko sa nachádza v Baku, odkiaľ sú vypravované medzinárodné lety a pravidelné lety do väčších miest krajiny.
Letisko Baku - +994-12-25-79-00
Klimatické podmienky: V krajine prevláda kontinentálna klíma, nížiny sú charakteristické miernou zimou a horúcim letom,prevládajú len slabé zrážky. V horách s pribúdajúcou výškou je vlhkejšie, teploty sú vyrovnanejšie. Priemernánameraná ročná teplota v hlavnom meste Baku je v júli 25,7° C a v januári 3 ,8° C.
Zdravotná starostlivosť: Pri vstupe do krajiny nie je povinné žiadne očkovanie, odporúča sa očkovať proti tetanu, hepatitíde A a diftérii. Pri cestách do vnútrozemia sa odporúča očkovanie proti týfusu a hepatitíde B. Odporúča sa očkovanie aj proti besnote vzhľadom na vysoké riziko jej prenosu túlavými psami a to aj v mestách. Výskyt malárie je v krajine zaznamenaný sporadicky, v nížinách na juhu (pohraničné oblasti pri Iráne), na severozápade (pohraničná oblasť sGruzínskom), na severovýchode, ako aj v okolí Baku, nie však v centre. Vo zvyšných častiach krajiny žiadne riziko nákazy nehrozí. V týchto oblastiach treba dbať na účinnú ochranu proti komárom. Treba venovať mimoriadnu pozornosť hygiene pri zaobchádzaní s potravinami a pitnou vodou, pretože v krajine je vysoké riziko hnačkových ochorení. Odporúča sa dostatočná zásoba liekov a poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Pre pobyty dlhšie ako 1 mesiac je požadovaný negatívny test na HIV.
Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: Oficiálne nie je potvrdená zvýšená možnosť teroristických útokov. Oblasť Náhorného Karabachu je pre turistov neprístupná a je vojensky uzatvorená. Do oblasti Nachičevanu je možné cestovať len letecky. Pri ubytovaní v hoteli je však, v záujme vlastnej bezpečnosti, potrebné preveriť si skutočnosť, či do ubytovacieho zariadenia nemajú nekontrolovaný prístup aj iné osoby okrem hotelových hostí. Ohniskom lokálnych nepokojov je najmä Náhorný Karabach.
Práca v krajine: Cudzinci, ktorí chcú v Azerbajdžane pracovať sú povinní sa zaregistrovať v mieste svojho pobytu a vybaviť si pracovné povolenie. Pracovné povolenia vydáva azerbajdžanské ministerstrvo práce a sociálneho zabezpečenia. Vedúci pobočiek a zastúpení zahraničných právnických osôb a ich zástupcovia pracovné povolenie na výkon práce v Azerbajdžane nepotrebujú. Pre cudzincov, ktorí sú zamestnaní azerbajdžanskými spoločnosťami platí azerbajdžanské pracovné právo. Výnimku tvoria len zamestnanci zahraničných zastúpení či pobočiek, ktorí uzavreli pracovné zmluvy v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Cudzinci nachádzajú pracovné uplatnenie v Azerbajdžane najmä v oblasti školstva, mimovládneho sektora, ťažobnom priemysle či turizme.
Dôležité telefónne čísla: Hasiči 01
Polícia 02
Záchranná služba a prvá pomoc 03Informácie o tel. císlach 09
Informácie - letisko 542018, 562596Min. vnútra - 985474, 528180 (stála služba); 941522 (linka pre cudzincov)
Letisko Baku - +994-12-25-79-00
   
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá .
   
OBCHODNO-EKONOMICKÉ VZŤAHY, INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE
AKTUÁLNE SPRÁVY
 • ikonka galerie
  28.11.2019
  | Aktivity ministra | Predsedníctvo Slovenska v OBSE | Azerbajdžan
  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák dnes (28. novembra 2019) slávnostne otvoril Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Azerbajdžane.
 • ikonka galerie
  05.03.2019
  | Aktivity ministra | Predsedníctvo Slovenska v OBSE | Azerbajdžan | Rusko
  Mierové riešenie konfliktu v Náhornom Karabachu bolo hlavnou témou stretnutí, ktoré dnes (5. marca 2019) absolvoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) s azerbajdžanskými partnermi. Návšteva Azerbajdžanu je súčasťou série ciest úradujúceho predsedu OBSE do regiónov OBSE v tomto kalendárnom roku, v ktorom Slovensko predsedá spoločenstvu päťdesiatich siedmich účastníckych štátov.
 • ikonka galerie
  16.11.2018
  | Azerbajdžan
  Predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini uskutočnil v dňoch 12.-14. novembra 2018 spolu s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom a ministrom hospodárstva SR Petrom Žigom oficiálnu návštevu Azerbajdžanskej republiky.
 • ikonka galerie
  23.05.2018
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Azerbajdžan
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek, prijal 23. mája 2018 delegáciu azerbajdžanských poslancov, ktorú viedol spolupredseda medziparlamentnej skupiny slovensko-azerbajdžanského priateľstva Šamsaddin H. Hadžijev.
 • 07.02.2017
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Azerbajdžan
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek dnes (7. februára) prijal veľvyslanca Azerbajdžanskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Galib Malik oglu Israfilova.
 • 13.04.2015
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Azerbajdžan
  Osobné kontakty sú dôležitým predpokladom pre rozvoj bilaterálnych vzťahov Slovenskej republiky a Azerbajdžanu, zhodli sa dnes (13. apríla) štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Burian a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Azerbajdžanskej republiky so sídlom vo Viedni Galib Malik oglu Israfilov.
 • ikonka galerie
  ikonka audia
  26.01.2015
  | Aktivity ministra | Azerbajdžan
  Bilaterálne otázky a širšie regionálne vzťahy dominovali dnešnému (26. januára) rokovaniu podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky Elmara Mammaďarova. Potenciál spolupráce našich krajín je nevyčerpaný, rezervy sú najmä v hospodársko-investičnej oblasti, zhodli sa partneri. Ako perspektívne identifikovali predovšetkým energetiku, stavebníctvo, budovanie infraštruktúry, poľnohospodárstvo, informačné technológie či cestovný ruch s dôrazom na kúpeľníctvo. K zintenzívneniu pragmatického dialógu ako i k vytváraniu kontaktov medzi slovenskými a azerbajdžanskými investormi prispeje plánované otvorenie stáleho diplomatického zastúpenia tejto krajiny v Bratislave.
 • 20.01.2015
  | Ekonomické správy | Azerbajdžan
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenské podnikateľské subjekty o 14. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu „Azerbaijan International Travel and Tourism Fair (AITF-2015)“. Veľtrh sa uskutoční v Baku v dňoch 2. - 4. apríla 2015.
 • ikonka galerie
  09.12.2014
  | Kultúrna prezentácia | Stredoeurópska kultúrna platforma | Azerbajdžan
  V priestoroch Národného múzea umenia v azerbajdžanskom Baku bola 26. novembra 2014 otvorená výstava s názvom „Hot & Cold“. Pod českým predsedníctvom ho zorganizovala Stredoeurópska kultúrna platforma - združenie krajín V4 spolu s Rakúskom a Slovinskom založená v roku 2001, ktorej cieľom je predovšetkým posilnenie spoločnej identity krajín strednej Európy a podpory spoločných kultúrnych projektov s akcentom na prezentáciu vlastnej identity.
 • 30.09.2014
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Ekonomické správy | Azerbajdžan
  V bilaterálnych vzťahoch Slovenskej republiky a Azerbajdžanu nie sú otvorené otázky, zhodli sa v úvode dnešného rokovania (30. septembra 2014) štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Azerbajdžanskej republiky v SR Galib Israfilov.
 • ikonka galerie
  26.09.2013
  | Aktivity ministra | Azerbajdžan | Albánsko
  Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák absolvoval aj v tretí deň svojho pobytu v New Yorku celý rad stretnutí: s ministrom zahraničných vecí Azerbajdžanu Elmarom Mammadyarovom podpísal Memorandum o porozumení v konzultáciách medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom zahraničných vecí Azerbajdžanu.
 • ikonka galerie
  ikonka audia
  11.04.2013
  | Aktivity ministra | Azerbajdžan
  Na záver svojho turné po krajinách Južného Kaukazu zavítal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák na oficiálnu návštevu Azerbajdžanskej republiky.
 • 05.04.2013
  | Aktivity ministra | Arménsko | Azerbajdžan | Gruzínsko
  Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák uskutoční v dňoch 7.- 12. apríla 2013 oficiálnu návštevu v Gruzínsku, Arménsku a Azerbajdžane.
 • ikonka galerie
  17.12.2012
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Azerbajdžan
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian prijal v pondelok 17. decembra 2012 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Azerbajdžanskej republiky Galib Malik oglu Israfilova.
 • 04.06.2012
  | Aktivity veľvyslancov | Aktivity štátnych tajomníkov | Azerbajdžan
  Vzťahy Slovenska a Európskej únie s Azerbajdžanom, energetika či aktuálne medzinárodno-politické otázky v priestore Južného Kaukazu rezonovali 4. júna 2012 počas politických konzultácií štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Petra Buriana s námestníkom ministra zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky Chalafom Chalafovom.
DÔLEŽITÉ ADRESY A LINKY
Internetová stránka MZV krajiny: http://www.mfa.gov.az/eng
Dôležité telefónne čísla: Hasiči 01
Polícia 02
Záchranná služba a prvá pomoc 03Informácie o tel. císlach 09
Informácie - letisko 542018, 562596Min. vnútra - 985474, 528180 (stála služba); 941522 (linka pre cudzincov)
Letisko Baku - +994-12-25-79-00
MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
KULTÚRNA VÝMENA A KRAJANIA
Kultúrna výmena:

 

Krajania a krajanské komunity: