Bahrajn

OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

Nenašli sa žiadne tlačové správy
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vlajka
Svetadiel: Ázia
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Oficiálny názov štátu:
slovensky Bahrajnské kráľovstvo
miestny názov مملكة البحرين
miestny názov v latinke Mamlakat al-Bah´ain
anglicky Kingdom of Bahrain
Rozloha: 765 km2
Počet obyvateľov: 1,38 mil.(údaj z roku 2016)
Hlavné mesto:
slovensky miestny názov anglicky
Manama Al-Manamah Manama
Počet obyvateľov hlavného mesta: 420.000 (údaj z roku 2016)
Úradný jazyk: arabský
Jazyky:
jazyk % zastúpenie
arabský 100%
Mena: bahrajnský dinár (BHD)
Dĺžka pobrežia: 161
Administratívne územné členenie: 5 guvernorátov
Telefónna predvoľba: +973
Medzinárodná poznávacia značka: BRN
Internetová doména: .bh
HDP na obyvateľa: 51.200 (údaj z roku 2017)
Miera nezamestnanosti: 3,8% (údaj z roku 2017)
Štátny sviatok
dátum sviatok
16.12. Deň nezávislosti
Vznik štátu: 16.12.1971 (Štát Bahrajn)
Hlava štátu: kráľ šejk Hamad bin Isa Al Khalifa
Predseda vlády: šejk Khalifa bin Salman Al Khalifa
Minister zahraničných vecí: šejk Khalid bin Ahmad bin Mohammad Al Khalifa
Dátum konania posledných volieb: 30.10.2010
Výkonná moc v štáte: v rukách kráľovskej rodiny
Zákonodarný orgán: dvojkomorové Národné zhromaždenie
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 21.05.1995
Časové pásmo: UTC +3
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR

ZÚ Kuvajt

Name:
slovak native
The Embassy of the Slovak Republic in Kuwait
Street: Shaab Residential Area, Block 2, Street 24, Villa 7
Town:
slovak native
Kuwait
ZIP:
State:
slovak native
Kuwait
Phone: +965 22642112-15
Mobile phone:
Fax: +965 22642116
E-mail: emb.kuwait@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/kuvajt
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY KRAJINY PRE SR
HONORÁRNE KONZULÁTY
VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Podmienky vstupu:

Všeobecné podmienky

Každý návštevník (maloletý, mladistvý alebo dospelý), cestujúci do Bahrajnského kráľovstva musí splniť zákonom stanovené podmienky pre vstup do danej krajiny. Predovšetkým požiadať o víza (elektronicky alebo pri príchode na medzinárodnom letisku v Maname – o tzv. „visa on arrival“) a byť držiteľom platného cestovného pasu s minimálne 2 prázdnymi stranami, ktorého platnosť by mala byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny. 

 

Turistické, biznis alebo víza pre investorov neoprávňuje jeho držiteľa v krajine pracovať, nesmie mať v krajine záznam o nelegálnej činnosti ani sa jej počas pobytu dopustiť alebo ohroziť bezpečnosť a sociálny poriadok krajiny. Návštevník, ktorý sa dopusti(l) niektorého z uvedených priestupkov, bude pokutovaný a bude podliehať právnej zodpovednosti. Návštevník musí byť schopní finančne zabezpečiť seba a všetky závislé osoby. Získané vízum pred jeho skončením platnosti je možné za poplatok predĺžiť na „Nationality, Passport and Residency Affairs“ Ministerstva vnútra.

 

 

Upozornenia

 • Pre vstup a pobyt na území cudzieho štátu musia občania SR spĺňať podmienky ustanovené jeho zákony. Na účely poskytovania aktuálnych podmienok vstupu a pobytu na území cudzieho štátu je príslušný zastupiteľský úrad daného štátu. Uvedené informácie sú určené k základnej orientácii. Preto odporúčame slovenským občanom, aby si pred cestou overili u zastupiteľského úradu navštevovaného štátu, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenili
 • V pase nesmie byť pečiatka Izraelského štátu, resp. izraelské vízum.

 

Visa on Arrival

Občania Slovenskej republiky môžu požiadať o turistické vízum na vstup do Bahrajnu na medzinárodnom letisku v Maname na obdobie: 

 • 2 týždňov, na 1 vstup, za poplatok 5,- BHD (Bahrajnský dinár/cca. 2 EUR).
 • 1 mesiaca, na viac vstupov, za poplatok 25,- BHD.

 

Podrobné informácie sú k dispozícií na web stránke Ministerstva Vnútra Bahrajnu po vyplnení základných informácií v dotazníku. 

 

E-Visa

Slovenskí občania môžu nájsť podrobné informácie a podať si žiadosť o udelenie víz pri turistickej návšteve Bahrajnu vopred pred vycestovaním a to elektronicky prostredníctvom vyplnenia on-line formuláru na web stránke Ministerstva Vnútra Bahrajnu

 

Môžu požiadať o turistické víza na obdobie:

 • 2 týždňov, na 1 vstup, za poplatok 9,- BHD. 
 • 1 mesiaca (30 dní), na viac vstupov platné 3 mesiace, za poplatok 29,- BHD,
 • 90 dní, na viac vstupov platné 1 rok, za poplatok 89,- BHD.

 

Vízum musí byť použité do 30 dní od schválenia. Ak e-víza skončia pred vstupom do Bahrajnu, žiadateľ musí opätovne požiadať o víza a musí byť zaplatený ďalší poplatok.

 

K žiadosti je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

 • Fotokópia dátovej strany platného cestovného pasu žiadateľa.
 • Kópia spiatočnej letenky.
 • Kópia rezervácie hotelov v Bahrajne. Prípadne, ak zostávate u príbuzných, kópiu výtlačku z čítačky CPR karty (ID karta Bahrajnu).

 

Cestovanie maloletého dieťaťa do zahraničia

V prípade cestovania maloletých alebo mladistvých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom sa priamo nepožaduje, ale odporúča sa mať splnomocnenie rodiča/rodičov tzv. „Parents travel approval", eventuálne podložené rozsudkom o adopcii, rodným listom, úmrtným listom alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletému alebo mladistvému.

Splnomocnenie by malo byť preložené do anglického jazyka, prípadne podľa možnosti aj do arabského jazyka a opatrený apostilou. Odporúča sa mať pri sebe taktiež aj overenú kópiu rodného listu maloletej alebo mladistvej osoby preloženú do anglického alebo aj do arabského jazyka ako prípadne aj kópie dokladov totožnosti rodičov.

V splnomocnení sú potrebné uviesť osobné údaje o sprevádzajúcej a sprevádzanej osobe, alebo o osobe, ktorá má prevziať maloletú alebo mladistvú osobu na letisku a bude za ňu zodpovedná počas doby pobytu v krajine. (Meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného pasu, doba a účel pobytu ako aj údaje o rodičoch a ich kontakty).

 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 07/08/2019
 
Miestne špecifiká:
Slovenská republika nemá v krajine veľvyslanectvo. Teritoriálne je príslušné veľvyslanectvo SR v Kuvajte.
 
Podmienky a požadované doklady sú vzhľadom na zjednocovanie legislatívy v rámci GCC (Gulf Co-Operation Council) v základe rovnaké ako v prípade Kuvajtu, v prípade potreby spresnenia odporúčame kontaktovať miestneho sponzora – budúceho zamestnávateľa.
 
 
Získanie občianstva cudzincami
 
Všeobecným pravidlom v Kuvajte, Bahrajne a Katare je, že tieto krajiny neuznávajú dvojité občianstvo. Každý občan, ktorý získa občianstvo Kuvajtu, Bahrajnu alebo Kataru by sa mal po získaní nového občianstva vzdať svojho pôvodného, v opačnom prípade sa dopúšťa porušenia miestnych zákonov. Občianstvo, ako aj náboženstvo detí, sa získava/udeľuje v mieste výlučne po otcovi.
 
Pre Bahrajn je zodpovedným orgánom Ministerstvo vnútra
 
(Zákon o občianstve z roku 1963)
 • Občianstvo detí zo zmiešaných manželstiev, teda narodením - podľa čl. 4. je každý, či sa narodil v cudzine alebo v Bahrajne, občanom Bahrajnu pokiaľ je občanom Bahrajnu v čase narodenia jeho otec.
 • Občianstvo pre cudzinky vydaté za občanov Bahrajnu - manželským zväzkom – podľa čl. 7. cudzinka vydatá za občana Bahrajnu dostane, po preverení zo strany miestnych orgánov, občianstvo ak s tým súhlasia obaja manželia. Cudzinka by v čase odsúhlasenia žiadosti mala mať platný pobyt v krajine a to 5 rokov od pod podania žiadosti.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 07/08/2019

Rady a odporúčania: Platia všeobecné zásady a pravidlá správania, hygieny a zdravotnej starostlivosti a klimatických podmienok ako v prípade Kuvajtu.

Dôležité telefónne čísla
V krajine funguje jednotná záchranná služba na čísle 999. Zahŕňa políciu, lekársku pohotovosť a hasičov.

Dôležité linky
www.mofa.gov.bh (Ministerstvo zahraničných vecí - MZV)
www.evisa.gov.bh (MZV - elektronické podávanie žiadostí o víza)
www.bna.bh/portal/en (tlačová agentúra)
Colné a devízové predpisy:

Bahrajn nemá obmedzenie na dovoz a vývoz hotovosti. Pre osobnú spotrebu môže dospelá osoba doviesť do krajiny dve fľaše alkoholu a 400 ks cigariet či zodpovedajúce množstvo iných tabakových výrobkov. Je zakázaný dovoz zbraní, narkotík a pornografie.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 07/08/2019

Informácia pre motoristov:

Ak má občan SR medzinárodný vodičský preukaz, potvrdený však na dopravnej polícii v Bahrajne, môže riadiť auto po dobu šesť mesiacov až jedného roku alebo, do času keď získate povolenie na pobyt. Aby mohol občan SR získať vodičský preukaz Bahrajnu, musí mať vodičský preukaz jednej z krajín GCC, alebo medzinárodný vodičský preukaz. Po udelení pobytu v krajine je nevyhnutné požiadať o vydanie bahrajnského vodičského preukazu. Občania SR musia pre získanie vodičského preukazu Bahrajnu absolvovať vodičský kurz, ktorého súčasťou je absolvovanie vyšetrenia očí a vodičské skúšky.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 07/08/2019

Klimatické podmienky:

V letných mesiacoch sú bežné vysoké teploty (nad 40 stupňov C spojené s relatívne vysokou vlhkosťou vzduchu. V zimnom období teplota "klesá" na 15-28 stupňov C.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 07/08/2019

Zdravotná starostlivosť:

Vo všeobecnosti je zdravotnícka starostlivosť porovnateľná s európskymi štátmi. Väčšina lekárov ovláda anglický jazyk. Riziko výskytu nákazlivých chorôb v krajine je malé, pred odchodom ale určite nezaškodí konzultácia u odborníka na tropické choroby. Aj s ohľadom na klimatické podmienky odporúčame zobrať so sebou lekárničku s najnutnejšími liekmi.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 07/08/2019

Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia:

S ohľadom na pretrvávajúce vnútropolitické napätie odporúčame dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Správajte sa nenápadne, vyhýbajte sa demonštráciám a väčším zoskupeniam ľudí. Pri vystupovaní a obliekaní sa dbajte na kultúrne, náboženské a sociálne tradície krajiny.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 07/08/2019

Dôležité telefónne čísla:

V krajine funguje jednotná záchranná služba na čísle 999. Zahŕňa políciu, lekársku pohotovosť a hasičov.

Dôležité linky

www.mofa.gov.bh (MZV Bahrajnu)
www.evisa.gov.bh (elektronické podávanie žiadostí o víza)www.bna.bh/portal/en (tlačová agentúra)

   
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá .
   
OBCHODNO-EKONOMICKÉ VZŤAHY, INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE

Bahrajn - informácie pre podnikanie

AKTUÁLNE SPRÁVY
DÔLEŽITÉ ADRESY A LINKY
Dôležité telefónne čísla:

V krajine funguje jednotná záchranná služba na čísle 999. Zahŕňa políciu, lekársku pohotovosť a hasičov.

Dôležité linky

www.mofa.gov.bh (MZV Bahrajnu)
www.evisa.gov.bh (elektronické podávanie žiadostí o víza)www.bna.bh/portal/en (tlačová agentúra)

MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
KULTÚRNA VÝMENA A KRAJANIA
Kultúrna výmena:

 

Krajania a krajanské komunity: