Bilaterálne politické konzultácie SR a Tadžikistanu

20.4.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | Tadžikistan

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek rokoval 20. apríla 2018 v rámci bilaterálnych politických konzultácii s námestníkom ministra zahraničných vecí Tadžickej republiky Muzaffarom Huseinzodom. Aktuálne stretnutie nadviazalo na aktívny dialóg medzi oboma krajinami. 
 

Súčasťou agendy boli otázky stavu a rozvoja bilaterálnych vzťahov, vrátane obchodnej výmeny a investícií, energetickej politiky, oblasti vzdelávania, perspektív rozvoja cestovného ruchu.

 


Partneri si vymenili  pohľady na vývoj v Strednej Ázii, vzťahy s EÚ, bezpečnostnú situáciu v regióne Strednej Ázie a spoluprácu v multilaterálnych medzinárodných organizáciách. 

 


Podrobnejšie sa venovali potenciálnej účasti Tadžikistanu v rozvojových projektoch, realizovaných v Afganistane.

 


M. Huseinzoda vysoko ocenil kvalitu politického dialógu. „Vieme, že nielen počujete, ale aj počúvate naše argumenty,“ povedal.

 


Štátny tajomník L. Parízek vyjadril úprimný záujem o spoločnú účasť v medzinárodných projektoch a navrhol tiež hlbšiu spoluprácu pri zostavovaní priorít pre dialóg v rámci nadchádzajúceho predsedníctva SR v OBSE v roku 2019. 

L. Parízek s tadžickým námestníkom ministra zahraničných vecí M. Huseinzodom. L. Parízek s tadžickým námestníkom ministra zahraničných vecí M. Huseinzodom. Pracovný obed L. Parízka a tadžického partnera M. Huseinzodu. Pracovný obed L. Parízka a tadžického partnera M. Huseinzodu.