Burkina Faso

OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

Nenašli sa žiadne tlačové správy
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vlajka
Svetadiel: Afrika
Štátne zriadenie: republika
Oficiálny názov štátu:
slovensky Burkina Faso
anglicky Burkina Faso
Rozloha: 274 200 km2
Počet obyvateľov: 17,3mil(údaj z roku 2012)
Hlavné mesto:
slovensky anglicky
Ouagadougou Ouagadougou
Počet obyvateľov hlavného mesta: 1,8mil (údaj z roku 2012)
Úradný jazyk: francúzština
Jazyky:
jazyk % zastúpenie
francúzština%
Mena: (západoafrický) frank (CFA)
Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
štát dĺžka hranice
Ghanská republika 549
Tožská republika 126
Nigerská republika 628
Malijská republika 1000
Republika Pobrežia Slonoviny 584
Beninská republika 306
Administratívne územné členenie: 45 provincií
Telefónna predvoľba: 226
Medzinárodná poznávacia značka: BFA
Internetová doména: bf
HDP na obyvateľa: 1300 USD (údaj z roku 2012)
Miera nezamestnanosti: 31% (údaj z roku 2012)
Národnostné zloženie:
národnosť % zastúpenie
Burkinovia 96,7%
ostatní 3,3%
Náboženstvá:
náboženstvo % zastúpenie
tradičné viery 45%
moslimovia 44%
kresťania 11%
Štátny sviatok
dátum sviatok
11.12. V ýročie vzniku autonómnej republiky (1958)
Vznik štátu: 05.08.1960 ()
Hlava štátu: Roch Marc Christian Kaboré
Predseda vlády: Paul Kaba Thieba
Minister zahraničných vecí: Alpha Barry
Dátum konania posledných volieb: 29/11/2015
Výkonná moc v štáte: prezident republiky a vláda
Zákonodarný orgán: jednokomorový 111-členný parlament s päťročným volebným obdobím
Uznanie SR: 01.01.1993
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 01.08.1997
Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: Nie je.
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY KRAJINY PRE SR
HONORÁRNE KONZULÁTY
VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Podmienky vstupu:

Pre slovenských občanov platí vízová povinnosť.  Vízum sa zvyčajne udeľuje s platnosťou na tri mesiace. 

Dátum poslednej aktualizácie: 17/10/2017

Miestne špecifiká: V poslednom čase sa hlavné mesto krajiny Ouagadougou stalo dejiskom viacerých významných podujatí, predovšetkým pre frankofónnu oblasť. Krajina však turisticky veľmi atraktívna nie je. Cestovateľov odrádza minimálne letecké spojenie s okolitým svetom i Európou a slabo rozvinutá sieť služieb. Limitujúcim faktorom je aj vysoký výskyt chorobnosti i hmyz prenášajúci spavú nemoc a tzv. riečnu slepotu. Všetky druhy očkovania vzťahujúce sa na tropické oblasti tohto kontinentu sú pre túto krajinu nevyhnutné.
Colné a devízové predpisy: Platné ako v ostatných krajinách Ekonomického združenia západoafrických štátov.
Doprava: Jediná železničná trať vedie do Pobrežia Slonoviny. Cestná sieť nie je dostatočne rozvinutá. Medzinárodné letisko je v hlavnom meste Ouagadougou.
Klimatické podmienky: Podnebie je horúce, obdobia dažďov nie sú pravidelné. Sever tvorí typický suchý Sahel so stepnou a polopúštnou vegetáciou. Juh je vlhkejší s porastmi trávnatej savany a savanovými lesmi. Krajinu trápia opakujúce sa suchá. V podstate je územie rozčlenené údoliami troch riek – Červenej, Bielej a Čiernej Volty, všetky tečú na juh do Ghany. V marci a apríli dosahujú teploty až 40 stupňov Celzia.
Zdravotná starostlivosť: Zdravotný stav obyvateľstva je celkove dosť zlý, rozšírené sú infekčné choroby a podvýživa.Chudobná krajina nemá zdroje ani na základnú zdravotnú starostlivosť. Rýchla zdravotná pomoc nejestvuje, zahraničný návštevník musí vyhľadať súkromnú kliniku. Odporúčaná je nemocnica Yalgado, Avenue d´Ourbritenga, Ouagadougou. V prípade vážnejšieho ochorenia alebo poranenia sa odporúča odcestovať do Európy.
Adresy/kontakty vybraných zariadení

ONTB – Turistický úrad
Tel.: 306 060
Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: Pohyb po krajine je pre cudzinca pomerne bezpečný. Odporúča sa však domáci sprievodca.
Práca v krajine: Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť ju možno získať len výnimočne.
Dôležité telefónne čísla: Polícia 191, požiarnici 192
   
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá .
   
OBCHODNO-EKONOMICKÉ VZŤAHY, INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE
AKTUÁLNE SPRÁVY
Nenašli sa žiadne tlačové správy
DÔLEŽITÉ ADRESY A LINKY
Internetová stránka MZV krajiny: http://Nie je.
Dôležité telefónne čísla: Polícia 191, požiarnici 192
MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
KULTÚRNA VÝMENA A KRAJANIA
Kultúrna výmena:

 

Krajania a krajanské komunity: