Cestovanie s liekmi do Uzbekistanu

27.10.2015 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Uzbekistan

Zastupiteľský úrad v Taškente upozorňuje, že pri dovoze a používaní liekov na území Uzbekistanu platia prísne pravidlá, aj keď ide o lieky určené na osobnú potrebu pri liečbe niektorých ochorení. Určité skupiny liekov a lekárskeho materiálu nepodliehajú kontrole, avšak ich dovoz je potrebné uviesť v colnej deklarácii pri vstupe do krajiny.

Zoznam liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorých dovoz je povolený v určitých množstvách je možné nájsť na stránke http://mfa.uz/ru/consular/drugs/. Pri cestovaní s liekmi na predpis, ktoré obsahujú určité množstvo narkotík alebo psychotropných látok, odporúčame overiť si obsah účinných látok a porovnať ich so zoznamami, ktoré boli uverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí Uzbeckej republiky (http://mfa.uz/ru/consular/prohibit/). V rámci právnych úprav sú publikované štyri zoznamy narkotík a psychotropných látok, z ktorých látky uvedené na prvom zozname je zakázané do krajiny privážať a používať. Na druhom a treťom zozname sú látky, ktorých prenášanie a používanie je v krajine obmedzené. Niektoré z uvedených látok môžu byť obsiahnuté aj v liekoch, ktoré návštevníci Uzbekistanu so sebou privážajú. V rámci liečby je možné, aby návštevníci Uzbekistanu pri sebe mali niektoré z narkotík v objeme neprevyšujúcom dávku na sedem dní (narkotiká zo zoznamu č.2) a tiež psychotropné látky v objeme neprevyšujúcom dávku na 15 dní (psychotropné látky zo zoznamu č.3).

Pri vstupe do krajiny sú návštevníci povinní deklarovať dovoz liekov s obsahom jednej alebo viacerých uvedených látok (uviesť dané lieky v colnej deklarácii, ktorá sa vypĺňa pri vstupe do krajiny )a predložiť nasledovné:

Dokument vydaný zdravotníckym zariadením domovskej krajiny návštevníka a potvrdený ošetrujúcim lekárom o tom, že trpí chorobou, ktorej liečba vyžaduje používanie niektorých narkotík alebo psychotropných látok. V dokumente musí byť uvedený názov látky a jej lekárskej formy, názov samotného lieku, presná dávka potrebná na liečbu konkrétneho pacienta,

Doklad potvrdzujúci zákonné nadobudnutie lieku (kópia receptu),

Samotné lieky obsahujúce narkotiká alebo psychotropné látky.

Uzbecké colné orgány pri vstupe do krajiny kontrolujú vyššie uvedené dokumenty, ktoré musia zodpovedať typu a množstvu dovážaných liekov. V prípade vlastníctva vyššieho množstva liekov, ako je uvedené v potvrdení od lekára a v colnej deklarácii, je prebytok konfiškovaný a likvidovaný. V prípade nedeklarovania alebo skrytého dovozu narkotík a psychotropných látok budú návštevníci sankcionovaní podľa colných zákonov Uzbeckej republiky, kedy môže dôjsť k zadržaniu, vysokým finančným pokutám alebo uväzneniu. Pri cestovaní s liekmi do Uzbekistanu dôrazne odporúčame dodržiavať uvedené pravidlá.