Cestovné odporúčanie - Estónsko

15.3.2020 | Cestovné odporúčanie | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Estónsko
Stupeň odporúčania: 3. stupeň - odporúčanie necestovať (necestovať do určitých oblastí)

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Helsinkách upozorňuje slovenských občanov, že vláda Estónskej republiky vyhlásila v súvislosti s ochorením COVID-19 stav núdze do 1. mája 2020.

 

Estónska vláda rozhodla o obnovení hraničných kontrol na všetkých hraničných prechodoch (pozemných, námorných a na letiskách) a o zákaze vstupu cudzincov do krajiny s platnosťou od 17. marca 2020 do odvolania. Cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Estónsku, prípadne rodinných príslušníkov žijúcich v Estónsku, bude umožnený vstup do Estónska, len keď dôveryhodne dokážu, že ide o návrat do domovskej krajiny a nebudú mať príznaky ochorenia COVID-19. Cestujúca verejnosť sa pri vstupe do krajiny musí podrobiť hygienickým kontrolám. Cestujúci musia povinne vypĺňať formuláre o svojich nedávnych pobytoch.

 

V platnosti sú aj nasledovné opatrenia:

 

- Všetky verejné zhromaždenia sú zakázané.

- Všetky vzdelávacie inštitúcie budú zatvorené od 16. marca 2020.

- Bol zavedený zákaz návštev v nemocniciach, domovoch dôchodcov a podobných inštitúciách.

 

Naďalej bude možný tranzit kamiónov, zásobovanie, transport súvisiaci so zabezpečením základných služieb štátu a podobne. Zrušené boli plavby trajektami na trase Tallinn-Štokholm. Tranzit trajektami medzi Tallinnom a Helsinkami funguje (to jest automobilová preprava), je potrebné počítať so zdržaním kvôli kontrolám. Od 17. marca 2020 do 14. apríla 2020 zrušila lety spoločnosť AirBaltic, letecké spojenie s Estónskom bude v danom období výrazne obmedzené.

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Helsinkách: +358 503017441 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978.

 

Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby v prípade ciest do Estónska využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, respektíve prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.