Cestovné odporúčanie - Irak

18.7.2017 | Cestovné odporúčanie | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Irak
Stupeň odporúčania: 4. Okamžite opustiť krajinu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) jednoznačne odporúča občanom SR necestovať do Iraku a občanom, ktorí sa na jeho území zdržiavajú, odporúča, aby krajinu okamžite opustili.

Toto odporúčanie sa obzvlášť naliehavo týka centrálnych a severozápadných provincií Anbar, Ninive, Salahudin, Diyala, Karkúk (Kirkúk) a tiež juhozápadnej časti provincie Arbíl (Irbíl).

 

MZVaEZ SR odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania aj do ostatných oblastí Iraku, vrátane hlavného mesta Bagdadu a regiónu irackého Kurdistanu. V prípade vážneho a neodkladného dôvodu na cestu do Iraku MZVaEZ SR odporúča skrátiť dĺžku cesty na nevyhnutné minimum, priebežne sa informovať o vývoji bezpečnostnej situácie v mieste pobytu a zabezpečiť si spoľahlivý a informovaný miestny sprievod. V každom prípade je potrebné vyhýbať sa zhromaždeniam a demonštráciám, ako aj miestam s vysokou koncentráciou ľudí, ako sú trhy, obchody, reštaurácie, kaviarne a pod.

 

Bezpečnostná situácia na prevažnej väčšine územia Iraku je dlhodobo nestabilná, pričom v oblastiach, ktoré sú pod kontrolou alebo v dosahu bojovníkov z tzv. Islamského štátu (Daeš), je absolútne kritická. Daeš pritom opakovane demonštruje schopnosť vykonávať teroristické útoky aj na miestach, ktoré nemá pod stálou kontrolou, čo osobitne platí pre oblasť hlavného mesta Bagdad. Na celom území krajiny tiež treba počítať s vysokým rizikom násilnej kriminálnej činnosti vrátane únosov osôb za účelom výkupného. Preprava pozemnými komunikáciami po krajine, s výnimkou limitovaných oblastí irackého Kurdistanu, je spojené s vážnym rizikom ohrozenia života, zdravia a bezpečnosti a v žiadnom prípade sa neodporúča. Letecká preprava je vo všeobecnosti bezpečnejšia, niektorí miestni prepravcovia však nespĺňajú medzinárodné/európske štandardy. Aj lety medzinárodných prepravcov môžu byť z bezpečnostných dôvodov prerušené. Možnosť konzulárnej asistencie slovenským občanom v Iraku je v súčasných bezpečnostných a logistických podmienkach minimálna až prakticky nemožná.

Zastupiteľský úrad SR v Bagdade bol v roku 2015, z dôvodu pretrvávajúcej zlej bezpečnostnej situácie, zatvorený. Limitovanú konzulárnu asistenciu občanom SR v Iraku poskytuje v rámci existujúcich možností zastupiteľský úrad SR v Bejrúte. Občania SR nachádzajúci sa na území Regiónu Kurdistan sa môžu obrátiť na Honorárny konzulát SR v Arbíle (Irbíle).

 

Adresa zastupiteľského úradu SR v Bejrúte:
Weavers Center, 12th floor Clemenceau Street Beirut Lebanon
Tel.: 00961 (0)1 376 422
Fax.: 00961 (0)1 376 423
Úradné hodiny: Po – Pi, 09:00 – 16:00 miestneho času
Núdzová telefónna linka (iba mimo úradných hodín) 00961 81 313 423
Email: emb.beirut@mzv.sk
Web stránka: www.mzv.sk/bejrut

V prípade nevyhnutnej cesty do Iraku MZVaEZ SR odporúča slovenským občanom, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie