Cestovné odporúčanie - Libanon

28.5.2018 | Cestovné odporúčanie | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Libanon
Stupeň odporúčania: 3. Odporúčanie necestovať do istých oblastí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) upozorňuje občanov, že vzhľadom na krehkú vnútornú situáciu v krajine a dianie v susednej Sýrii, ako aj pretrvávajúce napätie (formálne stále vojnový stav) s Izraelom je cestovanie v Libanone spojené s istými rizikami, ktoré treba pri návšteve tejto krajiny zohľadniť.

 

V krajine treba naďalej počítať s prítomnosťou spiacich buniek fundamentalistických a teroristických skupín, ktoré sa môžu kedykoľvek aktivizovať - najmä v prihraničných oblastiach so Sýriou na severe a severovýchode krajiny, ako aj v palestínskych utečeneckých táboroch. Okrem pravidelných bezpečnostných zložiek štátu (armáda, polícia) operuje v krajine (skrytým spôsobom) aj ozbrojená zložka hnutia Hizballáh.

 

Z čias občianskej vojny ostalo medzi obyvateľmi nekontrolované množstvo zbraní, ktoré sú používané na kriminálne účely, ale napr. aj pri vybavovaní si osobných sporov, či na oslavnú streľbu pri najrôznejších príležitostiach.

 

Po izraelskej okupácii ostali najmä v južných oblastiach krajiny nastražené nášľapné míny a nevybuchnutá kazetová munícia (horský terén, voľná príroda, polia). V krajine je takmer 1,5 milióna sýrskych utečencov a do pol milióna palestínskych utečencov, čo vyvoláva sociálne pnutia.

 

Libanon je formálne vo vojnovom stave s Izraelom (ktorého územie sa, najmä na juhu Libanonu, dôsledne označuje slovom Palestína), ich de facto hranicu tvorí demarkačná čiara (tzv. Modrá línia) pod dohľadom misie OSN (UNIFIL). Osoby s cestovnými dokladmi (pasom), v ktorých sa nachádza pečiatka alebo iný záznam izraelských orgánov, nebudú do Libanonu vpustené. Počas pobytu v Libanone sa tiež treba vyvarovať akéhokoľvek konania, ktoré by signalizovalo, že sa jeho návštevník predtým zdržiaval v Izraeli.

 

MZVaEZ SR odporúča, z bezpečnostných dôvodov, necestovať do týchto oblastí Libanonu:

  • pohraničné oblasti na severe a východe krajiny, teda v blízkosti hraníc so Sýriou, osobitne horské oblasti v provincii Akkar a severná časť údolia Bekaa (okolia miest Nahlé, Arsal, Ras Baalbek, Hermel),
  • južné predmestia Bejrútu: oblasť Dahyie a mestské štvrte v okolí medzinárodného letiska,
  • palestínske utečenecké tábory (vstup cudzincov do palestínskych táborov je zakázaný, neodporúča sa ani zdržiavať v ich okolí),
  • neoficiálne zariadenia a lokality obývané sýrskymi utečencami.

 

Zvážiť je potrebné nevyhnutnosť cestovania do:

  • okolia mesta Tripolis (Trablus), najmä jeho okrajových štvrtí na severe,
  • južnej časti Libanonu (južne od rieky Litani, s výnimkou pobrežnej diaľnice a pásu pobrežia západne od nej, až po mesto Tyr/Súr) – na vstup do niektorých lokalít v tejto oblasti môže byť potrebné povolenie libanonských úradov, je vhodné sa o tom vopred informovať.

 

Pred návštevou turistického a archeologického centra Baalbek je odporúčané vopred sa informovať o miestnej bezpečnostnej situácii.

 

Vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu teroristických útokov a napätú situáciu spojenú s vojnou v susednej Sýrii MZVaEZ SR odporúča občanom SR v Libanone vyhýbať sa zhromaždeniam, demonštráciám a všeobecne zvýšiť opatrnosť na miestach s vysokou koncentráciou ľudí. Za istých okolností (najmä počas bohoslužieb a iných organizovaných podujatí) je vhodné zvážiť pohyb v blízkosti mešít a kostolov. Vyhýbať sa treba vojenským a policajným zariadeniam, ako aj značeným štátnym a vládnym objektom, tieto bez dovolenia nefotografovať.

 

Pri prejazde autom cez početné kontrolné stanovištia libanonskej armády je v každom prípade nevyhnutné spomaliť (až na rýchlosť chôdze) a v prípade potreby aj zastaviť. Pokračovať možno až po pokyne uniformovanej osoby na stanovišti.

 

Vo všeobecnosti je potrebné vždy dodržiavať základné princípy osobnej bezpečnosti, byť ostražitý, vyhýbať sa konfliktným situáciám a rešpektovať miestne zvyky a tradície (oblečenie, správanie, konzumácia alkoholu). Neustále treba mať na pamäti, že Libanon je krajina kontrastov, liberálne a konzervatívne oblasti (aj mestské štvrte) navzájom často bezprostredne susedia. V každom prípade je nevyhnutné dodržiavať usmernenia a pokyny miestnych bezpečnostných zložiek.

 

V prípade problémov odporúčame urýchlene vyhľadať asistenciu polície alebo bezpečnostných zložiek (núdzové číslo: 112). Pred cestou do Libanonu odporúčame občanom SR kontaktovať zastupiteľský úrad SR v Bejrúte, ktorý poskytne informácie o aktuálnej bezpečnostnej situácii a v prípade potreby aj konzulárnu asistenciu.