Cestovné odporúčanie - Saudská Arábia

2.7.2017 | Cestovné odporúčanie | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Saudská Arábia
Stupeň odporúčania: 1. stupeň - varovanie (výstraha)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje slovenských občanov, že konflikty v Jemene a Iraku negatívne ovplyvňujú celkovú bezpečnostnú situáciu v Saudskej Arábii, zvlášť na severe a juhu krajiny. V prihraničných oblastiach s Jemenom dochádza k ostreľovaniu civilných i vojenských cieľov.

 

V kontexte uvedených rizík ministerstvo vyzýva občanov, aby sa pri cestách do Saudskej Arábie vyhýbali pobytom v pohraničnom pásme medzi Saudskou Arábiou a Jemenom. Na severnej hranici s Irakom platí zákaz vstupu do 20 km pásma pri hranici s výnimkou oficiálnych hraničných prechodov. Porušenie zákazu sa trestá odňatím slobody na dobu 30 mesiacov a pokutou vo výške 25 000 SAR (asi 5800 EUR).

 

V Saudskej Arábii pretrváva riziko teroristického útoku, namiereného proti cudzincom, vrátane únosov. Z uvedených dôvod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča vyhýbať sa väčším zhromaždeniam a pri pohybe po krajine, zvlášť mimo veľkých miest a v púštnych oblastiach, dodržiavať zvýšenú opatrnosť. Zvýšenú opatrnosť je potrebné dodržiavať aj počas pobytu v hlavnom meste Rijáde.

 

Saudské bezpečnostné zložky bežne vykonávajú bezpečnostné prehliadky na letiskách, dôležitých komunikáciách, v blízkosti vojenských objektov a objektov infraštruktúry. V prípade prehliadky je potrebné riadiť sa pokynmi bezpečnostných zložiek.

 

Slovenská republika nemá v Saudskej Arábii veľvyslanectvo a pre poskytnutie pomoci v prípadoch núdze má len obmedzené možnosti. V naliehavých prípadoch môžu slovenskí občania kontaktovať veľvyslanectvo Českej republiky v Rijáde alebo ktorýkoľvek zastupiteľský úrad členskej krajiny EÚ. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje slovenských občanov, aby počas pobytu v Saudskej Arábii vo vlastnom záujme sledovali vývoj bezpečnostnej situácie v miestnych médiách. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva slovenských občanov, aby v prípade cestovania do Saudskej Arábie využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie.

 

V dôsledku opatrení, prijatých saudskou vládou voči Kataru, je dopravné a poštové prepojenie medzi oboma krajinami prerušené.