Cestovné odporúčanie: Tanzánia, Zanzibar (autonómny štát Tanzánie)

4.6.2015 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Tanzánia

Stupeň odporúčania: 1 - upozornenie, výstraha

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje občanov Slovenskej republiky cestujúcich do Tanzánie o potrebe dodržiavať základné princípy osobnej bezpečnosti a vyhýbať sa konfliktným situáciám a masovým zhromaždeniam. Bezpečnostná situácia v krajine je pomerne stabilná, v súčasnosti sa nepredpokladajú zvýšené teroristické hrozby. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča slovenským občanom počas pobytu v teritóriu priebežne monitorovať situáciu, sledovať miestne a zahraničné médiá a aktualizované cestovné odporúčania.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň vyzýva slovenských občanov, aby v prípade cesty do Tanzánie využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke MZVaEZ SR.