Čierna Hora - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

26.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Čierna Hora

Veľvyslanectvo SR v Čiernej Hore informuje o opatreniach proti šíreniu COVID-19.

 

Podmienky vstupu do krajiny

V rámci súčasného hraničného režimu Čiernej Hory bol stanovený zoznam štátov, ktorých:  
 
 
1. rezidenti môžu do Čiernej Hory vstúpiť bez obmedzení a dodatočných podmienok. Vstup bude umožnený v prípade, že títo rezidenti v predchádzajúcich 15 dňoch nepobývali ani nenavštívili krajinu neuvedenú v tomto zozname.
 

 
 
2. rezidenti môžu do Čiernej Hory vstúpiť len po preukázaní sa negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 48-72 hodín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo*, Turecko, Izrael, Poľsko, Rumunsko, Taliansko a Ukrajina).
 
 
Vstup bude zároveň umožnený len v prípade, že títo rezidenti v predchádzajúcich 15 dňoch nepobývali ani nenavštívili krajinu neuvedenú v tomto zozname alebo v zozname krajín podľa bodu 1.
 
 
Tranzit rezidentov Bosny a Hercegoviny, Kosova* a Albánska cez Čiernu Horu je taktiež možný len po preukázaní sa negatívnym testom na COVID-19.
 
 
3. rezidenti nemajú v súčasnosti povolený vstup do Čiernej Hory (s výnimkou občanov Čiernej Hory alebo cudzincov s povoleným pobytom v Čiernej Hore) – ide o všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú uvedené v zozname podľa bodu 1 alebo 2. 
 
 
Slovenskí občania, ktorí majú obvyklý pobyt na území SR (alebo v inom štáte, ktorý je zaradený na rovnakom zozname epidemiologicky bezpečných krajín podľa bodu 1.) a v predchádzajúcich 15 dňoch nepobývali ani nenavštívili krajinu neuvedenú v zozname podľa bodu 1. môžu vstúpiť na územie Čiernej Hory bez obmedzení.
 
 
 
Nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, ani absolvovať domácu či štátnu karanténu. V prípade obvyklého pobytu v krajinách uvedených v bode 2 je pri vstupe do Čiernej Hory potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 48 hodín. 
 
 
Podmienky tranzitu a následného vstupu do Čiernej Hory pre slovenských občanov, ktorí majú obvyklý pobyt na území SR:
 
 
Pri cestovaní zo SR do Čiernej Hory Veľvyslanectvo SR v Podgorici odporúča využiť trasu cez Chorvátsko, ktoré je taktiež zaradené na zozname krajín so vstupom do Čiernej Hory bez obmedzenia podľa bodu 1., resp. priletieť zo štátu, ktorý sa nachádza v tomto zozname krajín. 
 
 
Pri tranzite cez štáty podľa bodov 2 alebo 3 je vstup do Čiernej Hory možný bez obmedzení, je však potrebné vierohodne dokázať, že cez dotknuté krajiny bol vykonaný len tranzit bez zbytočných zdržaní alebo nocľahu. 
 
 
V prípade tradičných štátov tranzitu pri presune zo Slovenskej republiky do Čiernej Hory osobnou dopravou – Srbska a Bosny a Hercegoviny – je vstup do Čiernej Hory možný aj z týchto štátov, avšak len v prípade, že je možné hodnoverne preukázať, že cestujúci sa na ich území zdržal len na dobu nevyhnutnú pre tranzit. Vstup do Čiernej Hory z týchto krajín je v súčasnosti možný len s cestovným pasom so vstupnými a výstupnými pečiatkami z hraničných priechodov potvrdzujúcimi, že presun cez tieto štáty sa uskutočnil bez zbytočného zdržiavania, ideálne v rámci jedného dňa.  
 
 
Pred začiatkom cesty odporúčame preveriť aktuálny hraničný režim vo všetkých štátoch tranzitu (t. j. či slovenskí občania môžu vstúpiť do týchto štátov, resp. za akých podmienok je možný tranzit).
 
 
Všetky hraničné priechody pre vstup do Čiernej Hory sú otvorené s výnimkou hraničných priechodov:
 
  • Šćepan Polje-Hum (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) - nie je umožnený vstup pre osobnú dopravu; 
  • Meteljka-Meteljka (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) - nie je umožnený vstup pre osobnú dopravu;
  • Vraćenovići-Deleuša (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) - zatvorený kvôli výstavbe cestnej infraštruktúry; 
  • Vuča-Godovo (Srbsko – Čierna Hora) - zatvorený z dôvodu epidemiologických opatrení. 

 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Pri využívaní verejnej dopravy je povinné nosiť rúško

 

.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit nákladnej dopravy cez Čiernu Horu funguje bez obmedzení. 

 

 

Opatrenia v krajine

V Čiernej Hore je povinné nosenie rúška v zatvorených verejných priestoroch (obchody, tržnice, úrady...). Taktiež bol opätovne zavedený zákaz zhromažďovania na verejných priestranstvách (vrátane účasti na športových podujatiach). Odporúčame vyhýbať sa akýmkoľvek prípadným politickým alebo náboženským zhromaždeniam alebo podujatiam. Verejné zhromažďovania v uzavretých priestoroch sú povolené za účasti max. 200 osôb za rešpektovania vzájomného rozostupu.   

 

Špeciálne opatrenia v opštinách Rožaje a Bijelo Polje 
V oboch opštinách boli zavedené nasledovné opatrenia: zákaz zhromažďovania v otvorených aj zatvorených verejných priestoroch, vrátane náboženských obradov; všeobecná povinnosť nosenia rúška (vo vonkajších aj vnútorných verejných priestoroch); zákaz prítomnosti viac ako 2 ľudí na verejnom otvorenom priestranstve (okrem členov spoločnej domácnosti); v osobnom motorovom vozidle je povolená preprava maximálne 2 ľudí (okrem členov spoločnej domácnosti). 

 

V opštine Rožaje bol naviac zavedený zákaz vychádzania od 18.00-5.00 hod. a bola skrátená otváracia doba reštaurácií a kaviarní do 17.00 hod. 

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z Čiernej Hory je voľný prechod cez hranice bez potreby predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať domácu izoláciu. 

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Podgorici: +382 67 654 959 alebo Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978.
 

Kontaktné údaje Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Podgorici sú: Crnogorskih Serdara 5, 81000, Podgorica, Čierna Hora; telefónne číslo: +382 20 601 440; e-mail: emb.podgorica@mzv.sk.
 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Podgorici zároveň odporúča slovenským občanom v prípade cestovania do zahraničia využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.