Dezignovaný veľvyslanec Saudskej Arábie v SR odovzdal kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi P. Burianovi

26.3.2013 | Aktivity štátnych tajomníkov | Saudská Arábia

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian prijal 26. marca 2013 dezignovaného veľvyslanca Saudskej Arábie v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Mohammed Bin Abdulrahman Bin Abdullah Al Sallouma pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín.

Dezignovaný veľvyslanec M. Al Salloum potvrdil záujem na ďalšom prehlbovaní bilaterálnych vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Slovenskom. Osobitne poukázal na oblasti ekonomickej spolupráce a školstva.

Štátny tajomník Burian vyzdvihol kvalitu vzdelávania na Slovensku v odboroch ako sú napríklad informačné technológie a medicína. Informoval o kvalitnej ponuke Slovenska v oblasti cestovného ruchu a kúpeľnej starostlivosti, ktorá má v regióne veľmi dobrú povesť. „Na oboch stranách existuje jasný potenciál pre rozvoj spolupráce,“ uviedol P. Burian.

Štátny tajomník podčiarkol význam svojej nedávnej cesty do Perzského zálivu – Katar, Kuvajt a Spojené arabské emiráty – ktorá mala silný ekonomický rozmer. Saudská Arábia predstavuje ďalšieho partnera, o ktorého má Slovensko záujem. V závere stretnutia zopakoval pozvanie pre ministra zahraničných vecí Saudskej Arábie na návštevu Slovenskej republiky.