Diskusia s profesormi a študentmi na strednej škole Kabataş v Istanbule

25.9.2019 | Aktivity veľvyslancov | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Turecko

Kabataş High School je stredná škola s dlhodobou tradíciou a vysokou úrovňou výučby. Všeobecne známe a obdivované sú jej historické priestory na brehu Bosporu, v ktorých sa uskutočnilo 19. septembra 2019 stretnutie veľvyslankyne Slovenskej republiky v Ankare Anny Tureničovej v sprievode generálnej konzulky Slovenskej republiky v Istanbule Veroniky Lombardini s pedagógmi a študentmi školy. Prítomní sa živo zaujímali o nedávnu históriu Slovenska a vzhľadom na aktivity školy zamerané na uctievanie si padlých vojakov z vojnových rokov aj z krajín strednej Európy, vyjadrili záujem o nadviazanie družobných kontaktov so strednou školou zo Slovenska. Riaditeľ školy Selman Küçük prijal slovenskú vlajku na znak priateľstva a vyjadril nádej, že v budúcnosti budú môcť privítať v Istanbule zástupcov partnerskej slovenskej školy.