Do Čadu odcestoval vyslanec rezortu diplomacie

5.3.2013 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Čad

V snahe pomôcť slovenskému občanovi Jozefovi Ličkovi ml. zadržiavanému v Čade rezort diplomacie posiela 5. marca 2013 do krajiny svojho vyslanca, aby podporil úsilie o priamu komunikáciu s čadskými úradmi a rokoval o možnom riešení prípadu. Rokovania sú priebežne pripravované v úzkej spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzska v Čade, no v záujme pozitívneho vývoja nebudeme zverejňovať ďalšie detaily - ako ukazujú predošlé skúsenosti, je účinnejšie konať bez mediálneho tlaku, osobitne v citlivých prípadoch. Podčiarkujeme však, že MZVaEZ venuje mimoriadnu pozornosť ťažkostiam slovenských občanov v zahraničí.

Zároveň dávame do pozornosti prehľad doterajších krokov rezortu v spomínanom prípade.

Podstata prípadu:

Slovenská firma HONTstav je hlavný subdodávateľ líbyjsko-čadskej firmy Soliinvest, ktorá získala vládnu zákazku na stavbu futbalového štadióna v hlavnom meste Čadu. V decembri 2012 Soliinvest napadol svojho slovenského partnera na čadskej prokuratúre argumentujúc tým, že má pochybnosti o jej zámeroch, a následne presadil vydanie prokurátorského opatrenia, ktorým prokurátor prikázal p. Jozefovi Ličkovi ml. z HONTstavu, pobyt na území Čadu až do ukončenia sporu. Jeho pobyt v Čade nie je iným spôsobom obmedzený.

Aktivity rezortu v danom prípade:

• O prípade sme sa dozvedeli koncom novembra a odvtedy sa ním intenzívne zaoberáme, podnikli sme celý rad nezanedbateľných krokov.

• Do riešenia prípadu sme zapojili naše veľvyslanectvá v Káhire, Paríži a Moskve, zároveň francúzsku ambasádu a Delegáciu Európskej únie v Čade.

• Minister Lajčák začiatkom februára prijal konateľov firmy HONTstav a manželku Jozefa Lička ml. v sprievode ich právnika. Vzápätí požiadal európsku diplomaciu o výraznejšie zapojenie do riešenia prípadu prostredníctvom spomínanej Delegácie v Čade.

• Sme v pravidelnom kontakte s Jozefom Ličkom ml., ako aj s jeho otcom ako konateľom firmy - o všetkých našich krokoch sú informovaní, realizujeme ich vo vzájomnej spolupráci.

• Doteraz sme boli úspešní v tom, že Čad mohli opustiť šiesti slovenskí zamestnanci firmy - to sa udialo ešte vlani v decembri.

• O zrušenie prokurátorského rozhodnutia - teda o povolenie opustiť krajinu pre p. Lička - sme žiadali dvoma nótami a naďalej urgujeme odpoveď na ne. Úzko tu spolupracujeme práve so spomínanou francúzskou ambasádou.

• Prezident Gašparovič adresoval čadskému prezidentovi list, ktorým Slovensko apeluje, aby intervenoval v prospech prepustenia nášho občana.

• Šéf diplomacie otvoril tému na rokovaní s francúzskym ministrom pre európske záležitosti B. Cazeneuvom. Svojmu partnerovi sa poďakoval za doterajšiu asistenciu zo strany francúzskej ambasády v Čade a následne ho požiadal o ďalšiu podporu pri riešení citlivej záležitosti, čo sa stretlo s pozitívnou odozvou.

• Zástupca rezortu vycestoval do Čadu s cieľom priamej komunikácie s čadskými úradmi. Ako však ukazujú predošlé skúsenosti, je účinnejšie, ak konáme bez medializácie detailov a mediálneho tlaku.