Globálne stretnutie najlepších start-upov a inovačných firiem aj za účasti slovenských zástupcov

18.12.2019 | Aktivity veľvyslancov | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Čína

V čínskom meste Changsha 12.-15. decembra 2019 sa uskutočnilo globálne stretnutie najlepších start-upov a inovačných firiem v rámci tzv. Ecosystem Summit. Do globálneho finále (Global Startup Awards - Global Grand Finale & Ecosystem Summit) sa kvalifikovala aj slovenská inovatívna spoločnosť RV Magnetics, ktorá ako jediná firma zo Slovenska sa zúčastnila tohto vrcholného celosvetového podujatia. Prioritnou oblasťou zamerania spoločnosti RV Magnetics je výskum, vývoj a výroba miniatúrnych senzorov založených na technológii mikrodrôtikov, ktoré môžu merať rôzne fyzikálne veličiny (teplo, tlak, napätie, magnetické pole apod.).

 

V úvode slávnostnej ceremónie odovzdávania cien najlepším start-upom dňa 13. decembra 2019 vystúpil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Čínskej ľudovej republike Dušan Bella, ktorý v svojom príhovore predstavil Slovenskú republiku ako krajinu talentov, inovácií, start-upov a originálnych technických riešení, ktorých rozvoj a realizáciu podporuje aj cielená politika vlády Slovenskej republiky zameraná na podporu nových technológií a inovácií.