Gruzínska delegácia podnikateľov, predstaviteľov miestnych samospráv a mimovládnych organizácii na MZVaEZ SR

13.11.2018 | Aktivity ministerstva | Oficiálna rozvojová pomoc | Gruzínsko

Riaditeľ 3. teritoriálneho odboru MZVaEZ SR Michal Slivovič sa 12.11 stretol s gruzínskou delegáciou, zloženou z predstaviteľov malých a stredných podnikov, miestnych samospráv a MVO, ktorá v SR v dňoch 12.-16.11.2018 absolvuje študijný pobyt v rámci projektu "Georgia on the European way: Creation of Effective Model for DCFTA Implementation".

 

Cieľom projektu, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov SlovakAid, je zdieľanie slovenských transformačných skúseností v oblasti malých a stredných podnikov a regionálneho rozvoja v kontexte budovanie gruzínskych kapacít v uvedených oblastiach (v tomto prípade najmä export poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie na trhy EÚ) a celkovo pre rozvoj občianskej spoločnosti v krajine.

 

M. Slivovič ocenil výbornú úroveň dvojstranných vzťahov medzi SR a Gruzínskom, čo dokumentujú pravidelné návštevy na najvyššej úrovni. Potvrdil podporu SR, vrátane poskytovania rozvojovej pomoci, pre integračné ambície krajiny do EÚ a NATO. Pozitívne zhodnotil reformné úsilie Gruzínska a vyjadril presvedčenie, že krajina bude pokračovať v nastúpenom trende.  

 

Gruzínski partneri privítali možnosť diskutovať o slovenských skúsenostiach z vytvárania vhodných podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania, zvlášť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Obojstranne bol potvrdený záujem o rozvoj regionálnej spolupráce.

 

Diskusia bola taktiež využitá na výmenu názorov ohľadom aktuálneho vývoja v Gruzínsku.