Hongkong – dočasná zmena podmienok cestovania v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19

12.2.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Hongkong (Čína)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje občanov Slovenskej republiky na obmedzenia, ktoré boli v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 prijaté pre osobitnú administratívnu oblasť Čínskej ľudovej republiky – Hongkong. V súčasnosti možno na vstup do Hongkongu využiť iba tri hraničné kontrolné body – Shenzhen Bay Port, Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge a Hong Kong International Airport. Železničná doprava zabezpečovaná z úrovne Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link ako aj akákoľvek trajektová doprava pre Hongkong vrátane spojenia s osobitnou administratívnou oblasťou Čínskej ľudovej republiky – Macao boli pozastavené až do odvolania. Pri vstupe do Hongkongu prostredníctvom Shenzhen Bay Port a Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge budú cestujúci vyzvaní na predloženie čestného prehlásenia o zdravotnom stave. V prípade, že budú cestujúci prichádzať z pevninskej časti Čínskej ľudovej republiky alebo jej nejakú oblasť v posledných 2 týždňoch navštívili, budú podrobení 14-dňovej povinnej zdravotnej karanténe. Neuposlúchnutie takejto výzvy môže byť penalizované až 6-mesačným väzením alebo peňažnou pokutou vo výške 25 000 HKD.
 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky nabáda občanov Slovenskej republiky, aby sa počas svojho pobytu v Hongkongu riadili inštrukciami miestnych správnych orgánov, rešpektovali dopravné obmedzenia a využili dobrovoľnú elektronickú registráciu prostredníctvom webovej stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (podrobnejšie informácie) alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.
 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky nepretržite kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu: +8613911792084; Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Hongkongu: +85224844568; Generálny konzulát Slovenskej republiky v Šanghaji: +86 13641903630; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421259785978.