Poľsko

Krajina: Poľsko
Konzul: Maciej Kaczmarski
Otvorený: 25. máj 2009
Adresa: Konsulat Honorowy Republiky Slowackiej
ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław
Poland
Tel: +48 71 7850369
Fax: +48 71 7850444
E-mail: konsulat@slowacji.wroclaw.pl
Internet: www.konsulat.slowacji.wroclaw.pl
Konzulárny obvod: Dolnosliezske vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo