I. Korčok na Gymnichu: „Korene radikalizácie najmä mladej generácie treba hľadať v kríze identity“

8.9.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Estónsko

Neformálne stretnutie šéfov diplomacie v Talline (Gymnich) dnes (8. septembra) pokračovalo posúdením pracovných metód Rady pre zahraničné veci a spoločnou diskusiou s partnermi z kandidátskych krajín EÚ, zameranou na otázky boja proti radikalizácii a násilnému extrémizmu. Ako v diskusii konštatoval I. Korčok, oba fenomény sa stávajú zo dňa na deň akútnejšími, pričom nám ešte stále chýbajú fungujúce mechanizmy na vysporiadanie sa s nimi. „Korene problému radikalizácie najmä mladej generácie treba hľadať v kríze identity, v stieraní rozdielov vo vedomí medzi dobrom a zlom, medzi správnym a nesprávnym. Na zvrátenie tohto trendu nám nestačí len sústrediť sa na riešenia na národnej úrovni, musíme viac dbať na výmenu informácií, na hľadanie a spolufinancovanie projektov, ktoré majú perspektívu prinášať reálne výsledky,“ uviedol I. Korčok, ktorý apeloval na koordináciu úsilia členských a kandidátskych krajín EÚ v tejto oblasti.

 

Po skončení Gymnichu sa na pozvanie estónskeho predsedníctva v Rade EÚ konal neformálny obed ministrov zahraničných vecí s partnermi z krajín Východného partnerstva. Diskusia bola ideálnou príležitosťou posúdiť vývoj v kontexte prípravy samitu Východného partnerstva plánovaného na 24. novembra v Bruseli. I. Korčok počas pracovného obeda privítal dosiahnutý pokrok v rozvoji vzájomných vzťahov, najmä vízovú liberalizáciu s Gruzínskom a Ukrajinou, ako aj nadobudnutie účinnosti Asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou. Od novembrového samitu očakáva jasnú politickú víziu pre ďalší rozvoj vzťahov medzi EÚ a východnými partnermi.