I. Korčok v Rijáde: “Slovensko má záujem na posilnení vzájomného politického dialógu so Saudskou Arábiou”

26.4.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | Saudská Arábia

Bilaterálne vzťahy s dôrazom na politický dialóg, ekonomickú spoluprácu a zmluvno-právny rámec; otvorenie honorárneho konzulátu SR v Džidde, možnosti využitia slovenských skúseností z transformácie ekonomiky pri realizácii saudskoarabského plánu Vízia 2030, ale aj medzinárodný vývoj osobitne v oblasti vzťahov v širšom regióne boli hlavnými témami dnešných (26. apríla) rokovaní štátneho tajomníka MZVaEZ SR Ivana Korčoka so štátnym ministrom zahraničných vecí Saudskej Arábie Nizarom bin Obaidom Madanim v Rijáde. 

 

Ako v rozhovore zdôraznil I. Korčok, Saudskú Arábiu vnímame ako regionálnu veľmoc a kľúčovú krajinu v oblasti Blízkeho východu, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto pri rozhodovaní o vývoji v regióne, v boji proti globálnemu terorizmu a podpore ekonomického rozvoja v rôznych častiach sveta. „Táto moja návšteva Rijádu je signálom, že Slovensko má záujem na posilnení vzájomného politického dialógu so Saudskou Arábiou. V tejto súvislosti som navrhol vytvoriť pravidelný mechanizmus konzultácií medzi oboma našimi ministerstvami zahraničných vecí, a podpísať príslušné Memorandum o porozumení. Som presvedčený, že by to bol užitočný nástroj na urýchlenie prác na ďalších potrebných bilaterálnych dohodách, ktoré sa pripravujú,“ zhodnotil I. Korčok obsah svojich rokovaní. 

 

Partneri si vymenili pohľady aj na najdôležitejšie témy regionálneho a medzinárodného vývoja, vrátane Sýrie, Jemenu a Iraku ako aj aktivít Izraela a Iránu v oblasti Blízkeho východu. Štátny tajomník MZVaEZ SR vyzdvihol úlohu Saudskej Arábie ako dlhodobého strategického partnera EÚ v regióne a poukázal na existenciu mnohých zahraničnopolitických otázok spoločného záujmu. “Sme hlboko znepokojení eskaláciou situácie v Sýrii. Slovenská republika rozhodne odsudzuje akékoľvek použitie chemických zbraní voči civilnému obyvateľstvu. Tí, ktorí sú za tento útok zodpovední, musia byť odovzdaní spravodlivosti,“ uviedol v rozhovore I. Korčok, ktorý podčiarkol, že pre Ženevský proces neexistuje alternatíva. V tejto súvislosti spomenul bruselskú Donorskú konferenciu pre Sýriu, na ktorej sa Slovensko zaviazalo prispieť sumou ďalších 600.000 eur na konkrétne humanitárne aktivity v Sýrii. Partneri diskutovali aj o perspektívach blízkovýchodného mierového procesu, kde sa zhodli, že jedinou akceptovateľnou možnosťou je dvojštátne riešenie problému. V otázke Jemenu sa I. Korčok zaujímal o pohľad saudskoarabskej strany na možnosti ďalšieho vývoja. “Sme znepokojení katastrofálnou humanitárnou situáciou civilného obyvateľstva v Jemene. Apelujeme na všetky zúčastnené strany konfliktu, aby sa vyvarovali útokov na civilov a umožnili dodávky humanitárnej pomoci tým, ktorí sú v najväčšej núdzi,” uviedol štátny tajomník MZVaEZ SR. Partnerovi tiež odovzdal pozvanie pre ministra zahraničných vecí Saudskej Arábie na návštevu SR. 

 

Na stretnutí s podpredsedom Poradnej rady Mohammadom Amin Ahmad Al Jefrim zdôraznil I. Korčok potenciál rozvoja bilaterálnej spolupráce, najmä v oblasti podpory hospodárskej výmeny, obchodu a investícií, a prezentoval záujem o prehĺbenie vzájomných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Saudskou Arábiou. V tomto kontexte predstavil SR ako dynamicky sa rozvíjajúcu krajinu príťažlivú pre investorov so strategickou pozíciou vstupnej brány do celého stredoeurópskeho regiónu. V rozhovore sa tiež dotkli niektorých zahraničnopolitických otázok osobitne vo vzťahu k pôsobeniu Iránu v regióne. 

 

Poradná rada Saudskej Arábie (Madžlis aš-Šúra) je oficiálny orgán, ktorý saudskoarabskému kráľovi radí v dôležitých legislatívnych otázkach. Zhromaždenie má 150 členov a sídli v Rijáde. O modernizácii a otváraní sa krajiny svedčí aj fakt, že v Poradnej rade zasadá až 30 žien. 

 

Z hlavného mesta Saudskej Arábie odcestuje I. Korčok dnes podvečer do Bruselu, kde sa v piatok 27. apríla zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO.

I. Korčok so štátnym ministrom zahraničných vecí Saudskej Arábie Nizarom bin Obaidom Madanim v Rijáde I. Korčok so štátnym ministrom zahraničných vecí Saudskej Arábie Nizarom bin Obaidom Madanim v Rijáde