I. Slobodník s estónskym veľvyslancom R. Oidekivim aj o elektronickej verejnej správe (e-government)

7.10.2015 | Aktivity štátnych tajomníkov | Estónsko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Igor Slobodník prijal dnes (7. októbra) dezignovaného veľvyslanca Estónskej republiky v SR so sídlom vo Viedni Reina Oidekiviho, ktorý mu odovzdal kópie svojich poverovacích listín.

Na stretnutí sa partneri venovali príprave štátnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku v Estónsku (19. -20. októbra 2015), ktorá bude zameraná na inovatívne ekonomické projekty, kybernetickú bezpečnosť, energetickú efektívnosť a čisté technológie. Partneri vyjadrili presvedčenie, že historicky prvá návšteva prezidenta SR v Estónskej republike, bude vhodným impulzom pre ďalší rozvoj obojstranných kontaktov. Pre Slovensko je v súčasnosti dôležité obohatiť priemyselnú výrobu o inovačnú nadstavbu prostredníctvom vývoja nových technológií.

Štátny tajomník I. Slobodník sa v rozhovore s veľvyslancom R. Oidekivim zaujímal o estónske skúsenosti so zavádzaním digitálnych technológií na zlepšenie služieb pre občanov a o praktické využitie e-governmentu, napríklad pri parlamentných či regionálnych voľbách.