Igor Slobodník prijal dezignovanú veľvyslankyňu Ghanskej republiky

30.7.2015 | Aktivity ministerstva | Aktivity štátnych tajomníkov | Ghana

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Igor Slobodník prijal dnes (30. júla) dezignovanú veľvyslankyňu Ghanskej republiky so sídlom v Prahe Sabah Zita Okakoi pri príležitosti odovzdania kópií poverovacích listín.

Partneri sa počas stretnutia zhodli na potrebe otvoriť bilaterálnu spoluprácu, predovšetkým v ekonomickej oblasti. „Potrebujeme predstaviť potenciál Ghany slovenskej podnikateľskej verejnosti,“ uviedol I. Slobodník s poukázaním na Afriku ako najrýchlejšie rastúci kontinent, ako aj záujem Slovenska o diverzifikáciu vývozov. Pri tejto príležitosti odovzdal ghanskej veľvyslankyni prezentačné materiály obsahujúce zoznam slovenských firiem, ktoré by mohli byť pre Ghanu zaujímavými partnermi.

Nadchádzajúca misia ghanských podnikateľov do Českej republiky na jar 2016 by mohla byť využitá na nadviazanie silnejších hospodárskych kontaktov. Počas rozhovoru bola vyzdvihnutá dôležitá úloha honorárnych konzulov v rozvoji vzájomných vzťahov, pričom veľvyslankyňa S. Z. Okakoi informovala o plánovanom otvorení honorárneho konzulátu Ghany v Bratislave.

Štátny tajomník I. Slobodník v priebehu stretnutia ocenil aktívny prístup Ghany k eliminácii bezpečnostných rizík v oblasti západnej Afriky, vrátane posilnenia námornej bezpečnosti v Guinejskom zálive. Pripomenul záujem SR usporiadať na okraj 70. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN seminár k reforme bezpečnostného sektora za účasti vysokých predstaviteľov členských krajín. Tlmočil pozvanie k účasti ministerky zahraničných vecí a integrácie Ghany na podujatí.