II. akceleračný program pre slovenské spoločnosti v Izraeli

24.2.2020 | Výskum, vývoj a inovácie | Izrael

Veľvyslanectvo SR v Tel Avive informuje, že v dňoch 3. februára až 26. marca 2020 prebieha v Tel Avive akceleračný program pre SK spoločnosti organizovaný spoločnosťou ILOG a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR (ÚPPVII). ÚPVII si dovoľuje informovať, že kvôli pretrvávajúcemu veľkému záujmu zo strany SK start-upov vyhlásil 9. januára 2020 ďalšie dve dvojfázové výzvy v objeme 830-tisíc eur. V prvej fáze sa záujemcovia môžu prihlásiť do 2. marca 2020, v druhej fáze 30. júna 2020. Vo výzvach uspelo doteraz šesť slovenských start-upov.

Výzva je zverejnená na: www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/dvojfazove-vyzvy-na-podporu-inovacii