Informácia o workshope na tému rozvojových fondoch z Kuvajtu, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie

11.4.2014 | Ekonomické správy | Kuvajt | Spojené arabské emiráty | Saudská Arábia

Dňa 19. marca 2014 sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnil workshop o rozvojových fondoch z Kuvajtu, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie, ktoré pôsobia v oblasti financovania projektov rozvojovej pomoci rôznym krajinám.

Z workshopu vyplýva otvorená možnosť pre slovenské podnikateľské subjekty participovať na projektoch Fondov formou zapojenia sa do výberových konaní (aj v spolupráci s podnikateľskými subjektmi krajín Fondov).

V prípade záujmu o bližšie informácie o možnostiach zapojenia sa do konkrétnych projektov rozvojových Fondov Vás prosíme o vyplnenie priloženého formuláru a zaslanie na adresu bizinfo@mzv.sk. Týmto sa registrujete do databázy MZVaEZ SR, ktorá je dostupná na portáli Podnikateľského centra MZVaEZ SR.

V prílohách nájdete aj prezentácie, ktoré odzneli na tomto podujatí.