Izrael: Aktualizácia informácie o opatreniach proti šíreniu ochorenia Covid-19

10.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Izrael

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Izraelskom štáte informuje občanov, ktorí plánujú cestu do Izraela, že v dôsledku šírenia vírusového ochorenia COVID-19 Izrael pristúpil od 10. marca 2020 k plošnému obmedzeniu vstupu zahraničných turistov do krajiny. Do Izraela budú môcť vstúpiť len izraelskí občania, osoby s trvalým pobytom v Izraeli a členovia diplomatického zboru akreditovaní v Izraeli. Cestujúci do Izraela za iným špecifickým účelom môžu požiadať o povolenie na vstup na veľvyslanectve Izraela v zahraničí, ktoré budú vydávané na základe individuálneho posúdenia. Každý, komu bude vstup do Izraela umožnený, je povinný nastúpiť do 14-dňovej domácej karantény.  

 

Vzhľadom na uvedené vyzývame občanov na prehodnotenie cesty do Izraela až do odvolania. Možno zároveň očakávať, že viaceré letecké spojenia s Izraelom budú v dôsledku poklesu počtu cestujúcich zrušené. V Izraeli boli zrušené tiež všetky masové podujatia a medzinárodné konferencie. 

 

Osoby, ktoré sa už v Izraeli nachádzajú a v posledných 14 dňoch pricestovali zo zahraničia, sú povinné zotrvávať v domácej karanténe, resp. opustiť krajinu podľa možností čo najskôr. Turistom nachádzajúcim sa v Jordánsku alebo Egypte so spiatočným letom z Izraela bude umožnené vstúpiť do Izraela najviac 6 hodín pred odletom a presunúť sa z hranice priamo na letisko. 

 

Ministerstvo zdravotníctva Izraelského štátu zriadilo verejnú informačnú telefonickú linku *5400. Linka, ktorá slúži verejnosti denne od 8:00 do 21:00 hod. a poskytuje odpovede na akékoľvek otázky týkajúce sa ochorenia COVID-19 v krajine, ako aj zavedených opatrení. Na internetovej stránke sú zverejňované aktuálne informácie o výskyte koronavírusu v Izraeli, ako aj nové ochranné opatrenia, link: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/ 

 

Pri cestovaní do Izraela odporúčame občanom registrovať sa v registračnom formulári Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR alebo cez mobilnú aplikáciu Svetobežka. V prípade potreby ďalších informácií môžete kontaktovať Veľvyslanectvo Tel Aviv na telefónnom čísle +972544556639, alebo na emailovej adrese cons.telaviv@mzv.sk