KARIBIK 2011 – projekt na podporu exportu

14.12.2011 | Ekonomické správy | Dominikánska republika

V novembri 2011 navštívila slovenská diplomatická a podnikateľská misia Dominikánsku republiku. Účastníkmi misie boli ekonomickí diplomati troch slovenských veľvyslanectiev, piati slovenskí honorárni konzuli a manažéri šiestich slovenských firiem. Vedúcim misie bol vysoký predstaviteľ Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Okrem bilaterálnych rokovaní s dominikánskymi partnermi a delegáciou EÚ sa v Dominikánskej republike uskutočnil aj medzinárodný workshop. Jeho poslaním bolo identifikovať v Karibiku nové exportné a kooperačné príležitosti – a to vzájomnou výmenou informácií.

Spoločenským vyvrcholením slovenského týždňa bola oficiálna recepcia, ktorej sa zúčastnili významné osobnosti politického a ekonomického života v Dominikánskej republike.

Slovenskí reprezentanti prezentovali svoje produkty, exportné a kooperačné zámery svojich firiem. Ocenili najmä možnosť bezprostrednej komunikácie s ekonomickými diplomatmi SR a nadviazanie osobného kontaktu s honorárnymi konzulmi SR, pôsobiacimi v Karibiku a Latinskej Amerike. V závere prediskutovali viaceré alternatívy. Pre rok 2012 navrhli - okrem projektu KARIBIK 2012 – aj rozšírenie aktivít ekonomickej diplomacie na oblasť Centrálnej Ameriky. Išlo by o realizáciu projektu MEXIKO 2012, ktorý by opäť oslovil a pritiahol zástupcov všetkých zainteresovaných strán.

Hlavným koordinátorom úspešne realizovaného projektu KARIBIK 2011 bol Zastupiteľský úrad v Havane. Oficiálnym garantom projektu bolo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.