Koncert slovenskej hudby v Buenos Aires venovaný predsedníctvu SR vo Vyšehradskej skupine

5.6.2019 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slovensko a V4 | Argentína

V Buenos Aires sa 4. júna 2019 z iniciatívy Veľvyslanectva SR v Argentíne konal koncert venovaný slovenskému predsedníctvu vo Vyšehradskej skupine. Na koncerte zazneli majstrovské diela slovenských hudobných skladateľov zo 17., 18., 19. a 20. storočia, Jána Šimbrackého, Paula Charlesa Duranta, Mikuláša Schneidera-Trnavského a Alexandra Moyzesa. Slovenský veľvyslanec Branislav Hitka vo svojom príhovore priblížil prítomným Vyšehradskú skupinu ako výraz úsilia štyroch štátov nášho regiónu o konsolidáciu spolupráce v rôznych smeroch a na prospech európskej integrácie. Veľvyslanec tiež vyjadril potešenie, že sme mali možnosť predstaviť argentínskemu publiku skvosty slovenského hudobného umenia.