Spojené kráľovstvo

Krajina: Spojené kráľovstvo
Konzul: Nigel Bruce Harold Payne
Otvorený: 6. jún 2006
Adresa: Consular Office of the Slovak Republic
C/o CJCH Solicitors
Williams House,
11-15 Columbus Walk, Cardiff CF10 4BY
United Kingdom
Business Hours 9 am - 5 pm Monday to Friday
Tel: +44 (0) 29 2048 3181
Fax: +44 (0) 29 2049 8377
E-mail: nigelbhpayne@aol.com
Konzulárny obvod: územie Walesu