Poľsko

Krajina: Poľsko
Konzul: Piotr Stanislaw Styczynski
Otvorený: 26. február 1999
Adresa: Konsulat Honorowy Republiky Slowackiej
u. Sw. Marcina 80/82
61- 809 Poznań
Poland
Tel: +48/ 61/ 8537251
Fax: +48/ 61/ 8537212
E-mail: konsulat-slowacji@wp.pl
Konzulárny obvod: Veľkopoľské vojvodstvo