Poľsko

Krajina: Poľsko
Konzul: Jerzy Leśniak
Otvorený: 24. február 2003
Adresa: Konsulat Honorowy Republiky Slowackiej
ul. Grunwaldzka 12-16
81-759 Sopot
Poland
Tel: +48/ 58/ 555 1002
Fax: +48/ 58/551 7278
E-mail: konsul@putalkor.pl
Konzulárny obvod: Pomoranské vojvodstvo, Západopomoranské vojvodstvo