Poľsko

Krajina: Poľsko
Konzul: Wiesław Cezary Olszewski
Otvorený: 15. marec 2016
Adresa: Konsulat Honorowy Republiky Slowackiej
ul. Garbary 4
Budynek J
85-229 Bydhošť
Poľská republika
Tel: 0048 52 5670042
Fax: 0048 52 5640077
E-mail: konsul@byd.pl
Konzulárny obvod: Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo