Kosovo: Podpora mládeže v Djakovici

15.4.2019 | Predsedníctvo Slovenska v OBSE | Srbsko

Vedúci Styčného úradu SR v Prištine sa dňa 11.apríla 2019, v rámci aktivít slovenského predsedníctva OBSE 2019 v Kosove, aktívne zúčastnil okrúhleho stola "Úspechy a výzvy mládeže v Đakovici". Podujatie bolo zamerané na vytváranie formálnych a neformálnych vzájomných mládežníckych štruktúr, ako aj ich zväzkov s miestnou samosprávou a podnikateľským prostredím. V jeho rámci došlo k diskusii o pôsobnosti, stave implementácie mládežníckej politiky, ako aj výzvach, ktorým mládež v samospráve Đakovica čelí. V súlade s komunálnym Akčným plánom mládeže podujatie prispelo k zvýšeniu informovanosti o činnosti miestnej Rady mládeže, ako aj aktivít OBSE.