L. Parízek diskutoval s veľvyslancom Tadžickej republiky o aktivizácii slovensko-tadžických kontaktov

26.10.2016 | Aktivity štátnych tajomníkov | Tadžikistan

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (26. októbra) veľvyslanca Tadžickej republiky so sídlom vo Viedni Ismatulla Nasredinova. Partneri potvrdili záujem o zintenzívnenie politického dialógu a využívania mechanizmu medziministerských konzultácií. Obe strany ocenili, že historicky prvé konzultácie sú naplánované na 4. novembra v Tadžikistane a vyjadrili nádej, že odštartujú novú etapu bilaterálnych vzťahov. Súčasťou plánovanej delegácie do Tadžikistanu bude aj skupina slovenských podnikateľov, pre ktorú sú pripravené rokovania s potenciálnymi obchodnými partnermi. Veľvyslanec informoval o pripravenosti Tadžikistanu prijať delegáciu na čele so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR a prediskutovať široké spektrum nielen bilaterálnych otázok. „Máme záujem zintenzívniť spoluprácu predovšetkým v ekonomickej oblasti a efektívnejšie využívať potenciál krajín,“ konštatoval štátny tajomník L. Parízek. Počas diskusie zavládla zhoda na potrebe revízie a aktualizácie už nevyhovujúcej zmluvnej základne.