L. Parízek na historicky prvej návšteve v Nigérii

11.11.2016 | Aktivity štátnych tajomníkov | Nigéria

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek absolvoval 10. a 11. novembra historicky prvú oficiálnu návštevu Nigérie. 


V prvý deň návštevy otvoril ako predstaviteľ krajiny predsedajúcej Rade EÚ 5. ročník Biznis fóra EÚ – Nigéria v Lagose, na ktorom boli prítomní zástupcovia Delegácie EÚ v Nigérii, predstavitelia nigérijskej vlády, hospodárskeho a finančného sektoru Nigérie, ako aj delegácia podnikateľov zo SR. Zámerom podujatia bolo prehĺbiť hospodárske partnerstvo medzi EÚ a Nigériou s dôrazom na oblasť energetiky, poľnohospodárstva, textilného priemyslu a posilnenie úlohy malých a stredných podnikateľských subjektov. 


„Nigérijský trh  predstavuje významný potenciál pre investičné a obchodné aktivity krajín  EÚ vrátane SR,“ zdôraznil L. Parízek a pripomenul, že „opatrenia na zníženie a odstránenie colných sadzieb a kvót prinesú nové možnosti aj pre vývoz poľnohospodárskej a spotrebnej produkcie Nigérie do krajín EÚ. Nástrojom na posilnenie hospodárskej spolupráce a zvýšenie objemu vzájomného obchodu je pripravovaná Dohoda o ekonomickom partnerstve.“


Na okraj biznis fóra štátny tajomník L. Parízek prerokoval s Gabrielom Ukpehom, predsedom výboru pre priame zahraničné investície, a zvláštnym poradcom guvernéra štátu Akwa Ibom, za prítomnosti slovenských podnikateľov a generálneho riaditeľa Eximbanky Dušana Keketiho možnosti rozšírenia účasti podnikateľských subjektov zo Slovenska na projektoch bilaterálnej hospodárskej spolupráce. 


Počas druhého dňa (11. novembra) sa L. Parízek v hlavnom meste Abuja stretol so štátnou ministerkou pre zahraničné veci Khadijou BukarAbbaIbrahimovou. Predmetom stretnutia bolo posúdenie možností prehĺbenia bilaterálnej spolupráce s dôrazom na ekonomickú dimenziu. Obe strany si tiež vymenili názory na aktuálne bezpečnostné výzvy v regióne západnej Afriky. L. Parízek vyjadril solidaritu Nigérii v boji proti  terorizmu a zdôraznil význam spoločného postupu EÚ a Nigérie pri riešení migračnej krízy. Posúdili tiež možnosti zahranično-politickej súčinnosti Slovenska a Nigérie na pôde OSN, predovšetkým  v oblasti reformy  bezpečnostného sektoru, a vyjadrili záujem na prehĺbení vzájomného politického dialógu.


L. Parízek  sa v rámci návštevy Abuje stretol aj so štátnym ministrom energetiky, verejných prác a výstavby Nigérie M. B. Shehurim, ktorého oboznámil s hospodárskym potenciálom SR a pripomenul záujem slovenských subjektov na rozvoji energetiky a budovania infraštruktúry v Nigérii.


Na záver dvojdňového pobytu L. Parízek odovzdal v rámci slovenskej rozvojovej pomoci miestnej neziskovej organizácii Bells Echo Initiative finančný príspevok v hodnote 10-tisíc eur, ktorý bude využitý na podporu zdravia interne premiestnených osôb v dôsledku terorizmu na severe krajiny a na zdravotnícke účely pre postihnuté deti a dospelých. 

L. Parízek s ministerkou pre zahraničné veci Khadijou BukarAbbaIbrahimovou. L. Parízek s ministerkou pre zahraničné veci Khadijou BukarAbbaIbrahimovou. V rámci slovenskej rozvojovej pomoci odovzdal L. Parízek miestnej neziskovej organizácii Bells Echo Initiative finančný príspevok v hodnote 10 000 eur. V rámci slovenskej rozvojovej pomoci odovzdal L. Parízek miestnej neziskovej organizácii Bells Echo Initiative finančný príspevok v hodnote 10 000 eur.
Otvorenie business fóra v Lagose. Otvorenie business fóra v Lagose. Slovenská delegácia na čele s L. Parízkom sa stretla aj so štátnym ministrom energetiky, verejných prác a výstavby Nigérie M. B. Shehurim. Slovenská delegácia na čele s L. Parízkom sa stretla aj so štátnym ministrom energetiky, verejných prác a výstavby Nigérie M. B. Shehurim.