L. Parízek na oficiálnej návšteve Kuby po podpise bilaterálnej dohody medzi EÚ a Kubou

27.1.2017 | Kuba

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek s delegáciou SARIO, Eximbanky, SIEA a podnikateľov navštívil 24. – 26. januára 2017 Kubánsku republiku, kde rokoval so svojimi partnermi na ministerstve zahraničných vecí, ministerstve zahraničného obchodu a ministerstve energetiky a baní. Išlo o prvú oficiálnu návštevu po podpise politickej dohody (PDCA) medzi EÚ a Kubou.

 

Štátny tajomník v rámci medziministerských konzultácií požiadal partnerov o možnosť uľahčenia získavania víz pre slovenské podnikateľské subjekty, ktoré pravidelne navštevujú Kubu kvôli pracovným projektom. „Takýto krok by významne uľahčil vzájomnú hospodársku spoluprácu oboch krajín,“ zdôraznil L. Parízek. Kubánski partneri prisľúbili prehodnotenie súčasného vízového režimu a možnosť jeho úpravy. Partneri sa tiež zhodli na potrebe výmeny skúseností medzi expertmi oboch krajín, predovšetkým v oblastiach energetiky a obnoviteľných zdrojov. Viceministerka Ana Teresita González a štátny tajomník L. Parízek diskutovali aj o aktuálnych zahraničnopolitických témach.

 

Na Ministerstve zahraničného obchodu rokoval štátny tajomník s viceministrom Antoniom Carricarte Coronom. Obaja partneri vyzdvihli prebiehajúce hospodárske projekty medzi SR a Kubou. Viceminister Carricarte potvrdil záväzok zvýšiť využitie obnoviteľných energetických zdrojov zo súčasných 4% na 25% do roku 2030. S viceministrom energetiky a baní Lule Barreirom hovorili najmä o konkrétnych projektoch slovenských podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia na Kube.

 

V záujme ďalšieho efektívneho rozvoja vzájomných vzťahov štátny tajomník poukázal na potrebu revízie platných zmlúv, predovšetkým v ekonomickej oblasti.

 

Praktickým výsledkom návštevy bol podpis Memoranda o porozumení medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Kubánskou obchodnou komorou.

Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek pri podpise Memoranda o porozumení medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Kubánskou obchodnou komorou. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek pri podpise Memoranda o porozumení medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Kubánskou obchodnou komorou. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek a Antonio Carricarte Corona, viceminister zahraničného obchodu. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek a Antonio Carricarte Corona, viceminister zahraničného obchodu.
Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek a viceministerka kubánskeho rezortu diplomacie Ana Teresita González spolu s delegáciami. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek a viceministerka kubánskeho rezortu diplomacie Ana Teresita González spolu s delegáciami. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek, generálny riaditeľ EXIMBANKY SR D. Keketi a viceminister zahraničného obchodu A. C. Corona. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek, generálny riaditeľ EXIMBANKY SR D. Keketi a viceminister zahraničného obchodu A. C. Corona.